Ajastusakna tehisintellekti arendamine eAgronomi digitaalse nõustamise teenuspakkumisse


eAgronom OÜ viis koostöös teadus- ja arendusasutusega STACC OÜ-ga ellu põllumajandushalduse tarbeks kasutatava tehisintellekti rakendusuuringu ja tootearenduse projekti, mille raames arendati välja ettevõtte AIA (Independent Agribusiness Advisory) teenusliinile põllupidajatest klientidele ajastussoovitusi pakkuva tehisintellekti prototüüp. Projekt avaldas positiivset mõju eAgronomi konkurentsivõime ja ekspordivõimekuse kasvule ning samuti toetab see ka positiivset keskkonnaalast muutust.


Projekti eesmärgid

  • Arendada välja uus tehisintellektlahendus aastaks 2023 – RUP meetme raames arendatav uus põllumajandusotsuste ajastust optimeeriv tehisintellekti prototüüp Ajastusaken;

  • Saada turul kõige usaldusväärsemaks, läbipaistvamaks ja kasumlikumaks põllumajanduse süsnikkrediidi pakkujaks, panustades seeläbi põllumajanduses tekkiva süsiniku jalajälje vähendamisse;

  • Siseneda uutele sihtturgudele Euroopas ja Põhja-Ameerikas – projektijärgselt täienenud eAgronomi teenuspakkumist hakatakse kasutama uutel sihtturgudel. Tänu projektile suureneb ettevõtte tehnoloogiline konkurentsivõime, mis on suureks eeliseks ja toeks uutele turgudele sisenemisel;

  • Suurendada järjepidevalt investeeringuid teadus- ja arendustegevustesse.


Projekti tulemus


Käesoleva rakendusuuringu tulemusena arendati koostöös STACC OÜ-ga välja tehisintellekti prototüüp, mis on valmis testimiseks operatiivses keskkonnas. Projekti raames viidi läbi ka tootearendustegevusi, mis olid tihedalt seotud rakendusuuringu tulemustega. Eesmärk oli koheselt kasutada rakendusuuringu tulemusi lõpliku lahenduse arendamisel ja integreerida AIA pakkumisse eraldi moodulina.

Projekti raames valmis masinõppel põhinev mudel põldude saagikuse ennustamiseks ning agronoomilist nõustamist toetav tööriist, mis kuvab kõik vajaliku info ajastusotsute tegemiseks.

Projekti rahastati Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamise programmist (RUP).

Projekti ajakava: 04.2021 – 03.2023

Toetussumma: 645 330 €


Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti nimi:
Nõudepõhine ja automaatne aruandlus eAgronomi ja PRIA vahel

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti nimi:
Nõudepõhine ja automaatne aruandlus eAgronomi ja PRIA vahel

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti nimi:
Nõudepõhine ja automaatne aruandlus eAgronomi ja PRIA vahel

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti nimi:
Nõudepõhine ja automaatne aruandlus eAgronomi ja PRIA vahel

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification