eAgronomi vahekultuuride segud saadaval nii Linas Agrost kui ka Viru Seemnest! Lisainfo: eagro.co/segud

eAgronomi vahekultuuride segud saadaval nii Linas Agrost kui ka Viru Seemnest! Lisainfo: eagro.co/segud

eAgronomi vahekultuuride segud saadaval nii Linas Agrost kui ka Viru Seemnest! Lisainfo: eagro.co/segud

eAgronomi vahekultuuride segud saadaval nii Linas Agrost kui ka Viru Seemnest! Lisainfo: eagro.co/segud

eAgronomi vahekultuuride segud saadaval nii Linas Agrost kui ka Viru Seemnest! Lisainfo: eagro.co/segud

Loome teenuseid ja hüvesid jätkusuutlikult majandavatele põllumeestele

Loome teenuseid ja hüvesid jätkusuutlikult majandavatele põllumeestele

Loome teenuseid ja hüvesid jätkusuutlikult majandavatele põllumeestele

Loome teenuseid ja hüvesid jätkusuutlikult majandavatele põllumeestele

Loome teenuseid ja hüvesid jätkusuutlikult majandavatele põllumeestele

eAgronom aitab teenida lisatulu, parandada muldade kvaliteeti ning jõuda paremate finantsteenuste tingimusteni.

eAgronom aitab teenida lisatulu, parandada muldade kvaliteeti ning jõuda paremate finantsteenuste tingimusteni.

eAgronom aitab teenida lisatulu, parandada muldade kvaliteeti ning jõuda paremate finantsteenuste tingimusteni.

eAgronom aitab teenida lisatulu, parandada muldade kvaliteeti ning jõuda paremate finantsteenuste tingimusteni.

eAgronom aitab teenida lisatulu, parandada muldade kvaliteeti ning jõuda paremate finantsteenuste tingimusteni.

Koostöös

Koostöös

Koostöös

Koostöös

Koostöös

Loo süsinikukrediite ja muuda oma tootmine ettemaksu toel jätkusuutlikumaks

Ainus põllumajanduslik süsinikuprogramm Kesk- ja Ida-Euroopas, mis järgib Verra (VCS) standardi metoodikat.

Loo süsinikukrediite ja muuda oma tootmine ettemaksu toel jätkusuutlikumaks

Ainus põllumajanduslik süsinikuprogramm Kesk- ja Ida-Euroopas, mis järgib Verra (VCS) standardi metoodikat.

Loo süsinikukrediite ja muuda oma tootmine ettemaksu toel jätkusuutlikumaks

Ainus põllumajanduslik süsinikuprogramm Kesk- ja Ida-Euroopas, mis järgib Verra (VCS) standardi metoodikat.

Loo süsinikukrediite ja muuda oma tootmine ettemaksu toel jätkusuutlikumaks

Ainus põllumajanduslik süsinikuprogramm Kesk- ja Ida-Euroopas, mis järgib Verra (VCS) standardi metoodikat.

Süsinikuprogrammiga liitumine ja oma tulemuste jälgimine on lihtne

Mõõda atmosfääri paisatud süsinikku

Rakendus näitab, kui palju Sinu tootmine kasvuhoonegaase tekitab. Tarkvara saad liidestada oma põllutöömasinatega. Viljavaheldust ja kattekultuuride kasvatamist saad hõlpsalt tõendada satelliitseire abil või tellida füüsilise ülevaatuse.

Kogu ja kasuta andmeid

Monitoorimine ja aruandlus eAgronomi tarkvaraga on lihtne. Mobiilirakendusest saad sisestada andmeid, planeerida tegevusi ja hallata ettevõtet igal pool ja igal ajal.

Meie platvormil hallatakse

üle 1.5 miljoni hektari

Alates 2016. aastast on meiega liitunud

üle 2500 põllumajandustootja

üle 2500 põllumajandustootja

Kuidas süsinikuprogramm toimib?

Meie spetsialistid hindavad Sinu põldude süsiniku sidumise potentsiaali. Vastavalt sellele aitame luua tegevuskava süsiniku sidumise tõstmiseks. Kui leping on sõlmitud, saad taotleda süsinikukrediitide eest ettemakseid.

Võta kasutusele taastavad põllumajandustavad

Koosta sobilik külvikord, kasvata vahekultuure, väldi mulla tihenemist ja liigset kündmist, kasuta täppisväetamist ning teisi kliimasõbralikke meetodeid.

Kasuta lisahüvesid

Jätkusuutlike praktikaid rakendades lood küll süsinikukrediite, kuid samal ajal parandad ka muldade kvaliteeti ning vähendad erinevate sisendite pealt tekkivaid kulusid. Taastavate tavade kasutamine tagab Sulle ka ligipääsu soodsamate tingimustega laenudele ning liisingutele.

Koos jätkusuutlikuma tuleviku suunas

Koos jätkusuutlikuma tuleviku suunas

Koos jätkusuutlikuma tuleviku suunas

Mulle on tähtis mulla orgaanilise sisalduse tõstmine, sest hoolin oma põldude kvaliteedist. Päeva lõpuks soovin, et minu mullad oleksid paremas seisus, kui olid nad seda enne. Süsinikuprogrammis osalemine toetab mind selle eesmärgi saavutamisel."

"

"

"

Mihkel Vainula

Tavatootja, 800 ha

Mõistsime juba enne programmiga liitumist, et jätkusuutlik majandamine on põllumajanduse uus suund. Kuna tahtsime arengutega kursis olla, et nendest protsessidest maksimum võtta, liitusime süsinikuprogrammiga võimalikult vara."

"

"

Margus Lepp

Tavatootja, 4400 ha

Meie toetuse abil saavad põllumehed ette võtta keskkonnale kasulikke tegevusi, mis muidu jääksid teostamata. eAgronomi projekti kaudu saame osaliselt kompenseerida ka meie kontoritegevustest tulenevat süsinikujalajälge, kuid samal ajal toetada jätkusuutlikust põllumajandust kohalikul tasandil."

"

"

Ragne Maasel

LHV ESG valdkonna juht

meedias

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti nimi:
Nõudepõhine ja automaatne aruandlus eAgronomi ja PRIA vahel

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti nimi:
Nõudepõhine ja automaatne aruandlus eAgronomi ja PRIA vahel

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti nimi:
Nõudepõhine ja automaatne aruandlus eAgronomi ja PRIA vahel

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti nimi:
Nõudepõhine ja automaatne aruandlus eAgronomi ja PRIA vahel

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification