Projekti nimi: Nõudepõhine ja automaatne aruandlus eAgronomi ja PRIA vahel


Projekti ajakava: 04.2024 – 09.2024

Toetussumma: 131 798 €

Projekti lühikirjeldus

Koostöös PRIAga arendatakse välja prototüüp lahendus, mis võimaldab põllumehel esitada andmeid jooksvalt ja vajadusepõhiselt.

Loodav prototüüp võimaldab andmeid saata üle API, JSON formaadis PRIAle, rakendades samal ajal validatsiooni reegleid ja tuvastades vigu andmetes, võimaldades jooksvalt vead parandada ja andmekvaliteeti paremaks muuta.

Loodava lahenduse eelised vana üle:

  • Parandab andmekvaliteeti - võimalik kasutada validatsioonireegleid, (nt raporteeritava põllu suurus või raporteeritava materjali maht);

  • Järelvalve efektiivsus;

  • Põllumehele kasutusmugavuse hüppeline kasv - elimineerib Exceli põhise raporteerimise.

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti nimi:
Nõudepõhine ja automaatne aruandlus eAgronomi ja PRIA vahel

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti nimi:
Nõudepõhine ja automaatne aruandlus eAgronomi ja PRIA vahel

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti nimi:
Nõudepõhine ja automaatne aruandlus eAgronomi ja PRIA vahel

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti nimi:
Nõudepõhine ja automaatne aruandlus eAgronomi ja PRIA vahel

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification