Projekti nimi: Software Technology and Applications Competence Centre (STACC)


Projekti periood: 01.09.2015 – 31.12.2023

Projekti number: EU48684

Projekti summa: 6 996 502 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond)

Projekti lühikirjeldus: Tarkvara TAK (STACC) visiooniks on saada juhtivaks rakendusuuringute keskuseks, kust ettevõtted ja avaliku sektori asutused saavad ligipääsu andmeanalüütika tippspetsialistidele, et üheskoos arendada innovaatilisi tooteid. Meie eesmärk on aidata ettevõtetel, kes vajavad andmeanalüütika tuge, jõuda tipptehnoloogiliste lahendustega kiiremini turule. STACCi strateegilised tegevusvaldkonnad on: (1) Andmeanalüütika süsteemide ja tarkvara optimeerimiseks, (2) Aegruumiliste andmete analüüs, (3) Suurandmed ja turvalisus, (4) E-Tervis ja personaalmeditsiin.

Projekti eesmärk: Projekti peamine eesmärk on muuta STACC juhtivaks andmeanalüütika rakendusuuringuid teostavaks keskuseks ning saavutada majanduslik iseseisvus, pakkudes ettevõtetele andmeanalüütika ekspertiisi ja olles kaasautor innovaatiliste toodete loomisel.

Projekti tulemus:

  1. Eestis tekib maailmatasemel tehnoloogia arenduskeskus, mis pakub kohalikele ettevõtetele andmeanalüütika tuge.

  2. STACC aitab TAK programmi raames enam kui 23l ettevõttel tuua oma innovaatilised tooted kiiremini turule. Lisaks pakutakse turul andmeanalüütika teenust enam kui 50nele ettevõttele.

  3. Partneritele loodud uutest toodetest kasvab müügitulu 41%, nende teadusarendus investeeringud kasvavad 4% ja lisaväärtus töötaja kohta kasvab 12,5% aastas.

  4. STACC panustab tugevalt Eesti IT hariduse edendamisse ja kasvatab teaduspartnerite võimekust osaldeda andmeanalüütika projektides.


Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

Projekti rahastab Kliimaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest

Projekti rahastati rakendusuuringute ja tootearenduse ettevõtjate tugiprogrammist (RUP)

Projekti nimi:
Tarkvaratehnoloogia ja rakenduste kompetentsikeskus (STACC)

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification