Hållbara lån för hållbara lantbrukare

Hållbara lån för hållbara lantbrukare

Hållbara lån för hållbara lantbrukare

Hållbara lån för hållbara lantbrukare

Hållbara lån för hållbara lantbrukare

För vem?

Hållbara lån & leasing är till för lantbrukare som är redo att implementera fler klimatvänliga och regenerativa jordbruksmetoder.

För vem?

Hållbara lån & leasing är till för lantbrukare som är redo att implementera fler klimatvänliga och regenerativa jordbruksmetoder.

För vem?

Hållbara lån & leasing är till för lantbrukare som är redo att implementera fler klimatvänliga och regenerativa jordbruksmetoder.

För vem?

Hållbara lån & leasing är till för lantbrukare som är redo att implementera fler klimatvänliga och regenerativa jordbruksmetoder.

För vem?

Hållbara lån & leasing är till för lantbrukare som är redo att implementera fler klimatvänliga och regenerativa jordbruksmetoder.

Hur?

eAgronom kan samla in nödvändig data och verifiera om din gård uppnår specifika krav om hållbara jordbruksmetoder.

Hur?

eAgronom kan samla in nödvändig data och verifiera om din gård uppnår specifika krav om hållbara jordbruksmetoder.

Hur?

eAgronom kan samla in nödvändig data och verifiera om din gård uppnår specifika krav om hållbara jordbruksmetoder.

Hur?

eAgronom kan samla in nödvändig data och verifiera om din gård uppnår specifika krav om hållbara jordbruksmetoder.

Hur?

eAgronom kan samla in nödvändig data och verifiera om din gård uppnår specifika krav om hållbara jordbruksmetoder.

Varför?

Sustainable Farmer Certificate, som ges ut av eAgronom, möjliggör för dig att få bättre låne- och leasing-villkor från banken.

Varför?

Sustainable Farmer Certificate, som ges ut av eAgronom, möjliggör för dig att få bättre låne- och leasing-villkor från banken.

Varför?

Sustainable Farmer Certificate, som ges ut av eAgronom, möjliggör för dig att få bättre låne- och leasing-villkor från banken.

Varför?

Sustainable Farmer Certificate, som ges ut av eAgronom, möjliggör för dig att få bättre låne- och leasing-villkor från banken.

Varför?

Sustainable Farmer Certificate, som ges ut av eAgronom, möjliggör för dig att få bättre låne- och leasing-villkor från banken.

I samarbete med

I samarbete med

I samarbete med

I samarbete med

I samarbete med

Bidrar mot långsiktiga hållbarhetsmål

  • Målet med Europeiska Unionens plan "Fit for 55" är att öka kolinlagring och koldioxidinfångning med upp till 55% till 2030.

  • I sin roll som finansiärer av den Europeiska ekonomin spelar bankerna en viktig roll i att driva verkliga initiativ som bidrar till att motverka klimatförändringarna.

  • Jordbruk är en av de kritiskt viktiga sektorerna i kampen mot klimatförändringarna.

Vad våra kunder säger

Vad våra kunder säger

Vad våra kunder säger

"Att skaffa ett hållbart lån försäkrar också våra partners om att vi använder miljövänliga metoder i vår produktion. Det är positivt att detta tillvägagångssätt uppskattas allt mer, och förhoppningsvis kommer det ge ytterligare fördelar i framtiden att följa dessa metoder."

Risto Aasa

ekologisk lantbrukare från Estland, 190ha

Hur mycket kostar certifikatet?

  • Tillgång till en begränsad version av eAgronom´s Farm Management Software för att rapportera datapunkter

  • Tillgång till program med utbildningsmaterial och kundsupport

  • Konsultation en gång om året för att anpassa sig till principerna för hållbart jordbruk

Årligt pris

Årligt pris

0,5 €/ha

0,5 €/ha

(minimum 250€)

(minimum 250€)

Principer för hållbart jordbruk

Fleråriga växtföljder och årlig marktäckning

Inkorporering av naturgödsel

Jordbearbetning som förhindrar markpackning och bevarar sunda vattennivåer

Minimering av skördeförluster samt användning av precisionstekniker för gödsling

Precisionstekniker för näringshantering och växtskydd

Bevarande av permanenta gräsmarker

Förutsättningar

  • Under den första hela säsongen efter ansökan om certifikatet måste lantbrukaren använda minst 50% av de hållbara jordbruksmetoderna.

  • Under den andra hela jordbrukssäsongen måste lantbrukaren använda 100% av de hållbara jordbruksmetoderna.

Terms & conditions

Process för verifiering av data

Process för verifiering av data

Process för verifiering av data

1

Ange korrekta uppgifter om dina fältmetoder i eAgronoms programvara

2

eAgronom-experter verifierar att datan är korrekt

3

Vid behov återkommer vi för att be om ytterligare information

4

Du får rådgivning och feedback för att anpassa dig till principerna för hållbart jordbruk

Få tillgång till bättre finansieringsvillkor nu!
Vi kontaktar dig inom en arbetsdag
Har du tidigare använt eAgronom för att förvalta din gård?
ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification