Bonusersättning för kolinlagrande metoder

Bonusersättning för kolinlagrande metoder

Bonusersättning för kolinlagrande metoder

Bonusersättning för kolinlagrande metoder

Bonusersättning för kolinlagrande metoder

eAgronom hjälper lantbrukare att generera ytterligare inkomstkällor, förbättra jordhälsan, och få tillgång till bättre finansiering

eAgronom hjälper lantbrukare att generera ytterligare inkomstkällor, förbättra jordhälsan, och få tillgång till bättre finansiering

eAgronom hjälper lantbrukare att generera ytterligare inkomstkällor, förbättra jordhälsan, och få tillgång till bättre finansiering

eAgronom hjälper lantbrukare att generera ytterligare inkomstkällor, förbättra jordhälsan, och få tillgång till bättre finansiering

eAgronom hjälper lantbrukare att generera ytterligare inkomstkällor, förbättra jordhälsan, och få tillgång till bättre finansiering

I samarbete med

I samarbete med

I samarbete med

I samarbete med

In Partnership with

Tjäna högkvalitativa koldioxidkrediter och ta emot förskottsbetalningar för att finansiera din resa mot hållbarhet

Kolkreditprogrammet använder den etablerade standarden Verra Verified Carbon Standard methodology för verifiering

Tjäna högkvalitativa koldioxidkrediter och ta emot förskottsbetalningar för att finansiera din resa mot hållbarhet

Kolkreditprogrammet använder den etablerade standarden Verra Verified Carbon Standard methodology för verifiering

Tjäna högkvalitativa koldioxidkrediter och ta emot förskottsbetalningar för att finansiera din resa mot hållbarhet

Kolkreditprogrammet använder den etablerade standarden Verra Verified Carbon Standard methodology för verifiering

Tjäna högkvalitativa koldioxidkrediter och ta emot förskottsbetalningar för att finansiera din resa mot hållbarhet

Kolkreditprogrammet använder den etablerade standarden Verra Verified Carbon Standard methodology för verifiering

Enkelt och användarvänligt verktyg för att börja med koldioxidspårning

Monitorera och rapportera dina utsläpp

Vår programvara ger en komplett översikt över ditt växthusgasavtryck på gården, med möjlighet att integrera din maskinpark. Du kan verifiera växtföljd och marktäckning med hjälp av satellitövervakning och fysiska fältbesök

Samla in data och förvalta din gård

Våra verktyg för övervakning och rapportering underlättar ditt dagliga arbete. Planeringen och datahanteringen är användarvänlig, och du kan använda mobilappen för att sköta dina aktiviteter var som helst, när som helst

1.5 M+ hektar

1.5 M+ hektar

finns på vår plattform

finns på vår plattform

2500+ lantbrukare

2500+ lantbrukare

har anslutit sig till oss sedan 2016

har anslutit sig till oss sedan 2016

Hur fungerar vårt kolkreditprogram?

Vi hjälper dig med en initial rådgivning kring programmet, och efter det hjälper våra kunniga konsulter dig med att ta fram en praktiskt genomförbar kolinlagringsplan för just din gårds förutsättningar, som möjligtvis kvalificerar din gård till förskottsbetalningar för kolkrediter.

Börja införa fler hållbara metoder

Planera din växtföljd och marktäckning, undvik jordpackning och plöjning i bästa möjliga mån, använd gödning mer precist och kostnadseffektivt, med flera klimatvänliga metoder.

Andra potentiella fördelar

Utöver betalningar för kolinlagring finns fler potentiella vinster att hämta. Nyckeln ligger i att långsiktigt förbättra jordhälsan på ett sätt som minskar behovet för dyra insatsvaror och ökar möjligheterna till bättre finansieringsvillkor

Samarbeten för en klimatvänligare framtid

Samarbeten för en klimatvänligare framtid

Samarbeten för en klimatvänligare framtid

Att ansluta sig till eAgronoms Kolprogram är en möjlighet för gårdar att börja införa förändringar inriktade på kostnadsoptimering, vinst och miljövård. Jag var den första i Polen att dra nytta av förskottsbetalningsalternativet i detta program, och det var ett viktigt beslut för min gård.

"

"

Michał Pietrasik

3000 hektar

Med vårt stöd kan lantbrukare genomföra aktiviteter som är bra för miljön, vilka annars skulle förbli ogjorda. Genom att kompensera en del av koldioxidavtrycket från vår kontorsverksamhet genom eAgronom-projektet kan vi samtidigt stödja hållbarheten inom det lokala jordbruket.

"

"

Ragne Maasel

ansvarig för ESG på LHV

Som sett i

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification