OHZ Osięciny

OHZ Osięciny

OHZ Osięciny

OHZ Osięciny

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. W ramach zakupu programu od ponad roku współpracuje z firma eAgronom Sp. z o.o. Zakupiony program służy do zarządzania areałem blisko 3 tys. hektarów, znajdujących się w zarządzie ośmiu gospodarstw rolnych, będących własnością naszej Spółki.

Użytkowanie programu pozwoliło zgromadzić w jednej bazie wszystkie dane, dotyczące produkcji roślinnej oraz usprawniło przepływ informacji między poszczególnymi gospodarstwami, a centralą Firmy. Program jest pomocny w spełnieniu wymogów Dyrektywy Azotanowej, ponieważ automatycznie przelicza zastosowane dawki nawozów i pozwala wygenerować zestawienia i wykorzystanie nawozów. Aplikacja eAgronom jest również pomocna podczas wypełniania wniosków o płatności obszarowe do ARiMR. 

Przedstawiciele firmy eAgronom to wysokiej klasy, dobrze zorganizowani i rzetelni specjaliści, pomocni na każdym etapie pracy i korzystania z programu. Na szczególne uznanie zasługuje sprawna komunikacja i bardzo szybka pomoc Pracowników eAgronom W rozwiązywaniu zaistniałych problemów.

Ze względu na rzetelność i wysoką jakość świadczonych usług polecamy współpracę z eAgronom wszystkim instytucjom związanych z rolnictwem, zainteresowanym wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych do usprawnienia pracy i uzyskiwania jak najlepszych wydajności i efektywności poprzez zastosowanie programu Firmy eAgronom.

Z powazaniem,
PREZES ZARZĄDU
Janusz Zaremba

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification