Współpracujemy z różnymi podmiotami w sektorze agrobiznesu

Współpracujemy z różnymi podmiotami w sektorze agrobiznesu

Współpracujemy z różnymi podmiotami w sektorze agrobiznesu

Współpracujemy z różnymi podmiotami w sektorze agrobiznesu

Współpracujemy z różnymi podmiotami w sektorze agrobiznesu

Dla sprzedawców

Zostań sprzedawcą w naszym programie węglowym

Zapewnij więcej korzyści swoim klientom i różnicuj źródła przychodów

 • Buduj długoterminowe relacje z rolinkami w swoim regionie

 • Powiększ swój rynek dzięki dostępowi do nowych klientów

Dla sprzedawców

Zostań sprzedawcą w naszym programie węglowym

Zapewnij więcej korzyści swoim klientom i różnicuj źródła przychodów

 • Buduj długoterminowe relacje z rolinkami w swoim regionie

 • Powiększ swój rynek dzięki dostępowi do nowych klientów

Dla banków

Oferuj swoim klientom zrównoważone kredyty i leasing

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych i złagodzenie ryzyka związanego z regulacjami klimatycznymi

 • Najlepsza oferta produktów przyjaznych klimatowi

 • Zapewnij więcej korzyści swoim klientom

Dla firm spożywczych

Ustal swoją emisję co2

 • Wypełnij swoje zobowiązania klimatyczne, umożliwiając rolinkom wdrażanie regeneracyjnych praktyk rolniczych

 • Pomiar, śledzenie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w ramach łańcucha wartości

 • Zapewnij swoim klientom nisko-emisyjne produkty

Dla właścicieli gruntów

Zwiększ wartość swojej ziemi

 • Zapoznaj swoich dzierżawców z praktykami w ramach zrównoważonego rolnictwa

 • Poznaj lepiej stan zdrowia posiadanej ziemi

 • Zwiększ ilość próchnicy w glebie

Kup wartościowe kredyty węglowe

 • Uzyskaj dostęp do wartościowych i certyfikowanych kredytów węglowych w celu zrównoważenia nieuniknionych emisji

 • Rolniczy program węglowy z Verra Verified Carbon Standard

 • Zbuduj silną historię marki, wspierając lokalnych producentów w swojej okolicy

Co mówią nasi partnerzy?

Firma eAgronom opracowuje program redukcji dwutlenku węgla w atmosferze poprzez odpowiednie praktyki rolnicze. Program może mieć korzystny wpływ na gospodarstwa rolne poprzez generowanie w przyszłości dodatkowych korzyści finansowych. Jesteśmy pewni, ze dobrze opracowany program dotyczący generowania jednostek redukcji emisji dwutlenku węgla przyczyni się do zachowania bioróżnorodności w obszarach wiejskich, pozytywnie wpłynie na uprawę buraków cukrowych i zachęci plantatorów do zrównoważonej produkcji buraka cukrowego.

Pfeifer &Langen Polska SA.

Producent cukru

"W ciągu ostatnich 30 lat zbudowaliśmy reputację firmy, która stawia naszych klientów na pierwszym miejscu i wykracza poza ich oczekiwania. Wielu z nich mówi nam teraz, że chciałoby przyjąć bardziej zrównoważone praktyki rolnicze, jednak brakuje im środków finansowych i know-how, aby postawić pierwsze kroki. Partnerstwo z eAgronom stwarza możliwość oferowania im całych pakietów programowych dotyczących emisji dwutlenku węgla, dzięki którym proces transformacji biznesowej będzie prosty i jak najbardziej opłacalny."

Donatas Dailidė

Chairman and CEO at DOJUS group

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification