Lech Przybylski - OHZ Dębołęka

Lech Przybylski - OHZ Dębołęka

Lech Przybylski - OHZ Dębołęka

Lech Przybylski - OHZ Dębołęka

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Dęboleka" sp. z o.o. należący do grona spółek, nad którymi bezpośredni nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - zarządza 2 gospodarstwami o łącznej powierzchni 958 ha użytków rolnych, podzielonych na ok. 60 pól w województwie łódzkim. Zarząd spółki zdecydował się na przejście z dokumentacji papierowej na narzędzie cyfrowe eAgronom w celu ułatwienia dystrybucji zadań w gospodarstwie, efektywniejszego zarządzania oraz kompleksowej analizy procesów w obszarze produkcji roślinnej.

Decyzja o wyborze programu eAgronom została podyktowana czynnikiem użyteczności w gospodarstwie. Spółka zatrudnia wielu specjalistów oraz pracowników, a oprogramowanie to pozwala na tworzenie wielu kont użytkowników jednocześnie. Obecnie dostęp do programu mają: Prezes Zarządu Spółki. Specjalista ds organizacji produkcji roślinnej i kierownicy dwóch gospodarstw oraz inni pracownicy polowi. Milo nam poinformować, że program wpłynął pozytywnie na jakość komunikacji w firmie, ponieważ wymienione osoby na bieżąco mają wgląd w status wykonanych zabiegów oraz możliwość konsultacji z Agronomem o przebiegu prac w gospodarstwie na podstawie aktualizowanych na bieżąco zdarzeń i danych. Program eAgronom jest ceniony przez zarząd oraz pracowników OHZ Dębolęka ze względu na:

  • Przejrzystość map wizualizujących strukturę zasiewów na ponad 60 polach z podziałem na sezony,

  • Wgląd w szczegóły dotyczące każdego pola oraz możliwość sprawdzenia aktualnego etapu upraw nadanym polu;

  • Przejrzystą formę danych oraz ich podsumowania - pozwalające na sprawną analizę oraz zidentyfikowanie upraw, nawożenia czy SOR, które przyniosły największe korzyści dla gospodarstwa w minionych sezonach;

  • Trafniejsze i uproszczone planowanie upraw oraz dobór środków chemicznych na polach;

  • Aplikacje mobilna, która jest bardzo pomocna, ponieważ na bieżąco umożliwia wgląd w działanie gospodarstwa, szczególnie kiedy dostęp do komputera jest utrudniony lub w pracy terenowej;

  • Automatycznie aktualizowane ewidencje oraz raporty

Dodatkowo, oprogramowanie eAgronom pozwoliło w OHZ Dębołęka na znaczne zmniejszenie ilości dokumentacji papierowej w biurze gospodarstwa (plany nawożenia, plany ochrony roślin itp.). Dane w programie są zmieniane automatycznie, dzięki czemu osoby korzystające z programu mają motywację do sumiennego wypełniania danych, aby utrzymać ją w formie aktualnej i kompletnej

W programie eAgronom oczekujemy na funkcję pokazującą ilość odpadów na polu, która jest naszym zdaniem jednym z niewielu brakujących elementów do uzyskania w pełni satysfakcjonującej analizy pól i upraw.

Z przyjemnością rekomendujemy program eAgronom i bardzo wysoko oceniamy jego użyteczność oraz jakość usługi oraz jej wsparcia przez pracowników eAgronom.

Z powazaniem,
PREZES ZARZĄDU
Lech Przybylski

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification