GR Agnieszka Mokrynka-Puto

GR Agnieszka Mokrynka-Puto

GR Agnieszka Mokrynka-Puto

GR Agnieszka Mokrynka-Puto

Decyzja o zakupie dostępu do oprogramowania eAgronom i wdrożenia go do mojego gospodarstwa rolnego została podyktowana chęcią usprawnienia prac oraz większego wglądu w jego funkcjonowanie. 

Przejścia między poszczególnymi funkcjami i zakładkami w eAgronom są bardzo płynne i proste. W ramach wprowadzenia w funkcjonowanie programu odbyło się szkolenie w których poznałam wszystkie funkcje niezbędne do rozpoczęcia korzystania z programu w moim gospodarstwie.

Cenie te aplikację, poniewaz pomogła mi ujednolicić nazwy pól, dzięki czemu nawigowanie i planowanie pracy stało się znacznie prostsze. Inną pozytywną zmianą w gospodarstwie jest brak konieczności wypełniania i przechowywania zeszytów w których wcześniej prowadziłam rejestry i zapiski dotyczące gospodarstwa. Obecnie Wszystkie dokumentacje przygotowuje w programie eAgronom online i mogę zajrzeć do danych będąc w dowolnym miejscu. Uważam, że możliwość przechowywania Wszystkich informacji w jednym miejscu bardzo usprawniło pracę w gospodarstwie, natomiast aplikacja w telefonie dała możliwość kontrolowania postępu prac będąc jeszcze na polu.

Niewątpliwą korzyścią programu jest plan nawożenia azotem, który od tego roku jest obowiązkowy dla większych gospodarstw. Program ten z pewnością ułatwi mi składanie wniosków o dopłaty do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ wszystkie informacje wymagane do wniosków są w nim widoczne.

Z przyjemnością rekomenduję eAgronom jako narzędzie bardzo pomocne i ułatwiające pracę, a firmę oceniam jako przyjazna i wspierającą rolnika.

Z poważaniem,
Agnieszka Mokrynka-Puto

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification