Brzysko-Rol, Bartłomiej Strzelecki

Brzysko-Rol, Bartłomiej Strzelecki

Brzysko-Rol, Bartłomiej Strzelecki

Brzysko-Rol, Bartłomiej Strzelecki

Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze "BRZYSKO-ROL" Sp. z.o.o. zarządza gospodarstwem o powierzchni 1270 ha oraz zatrudnia 70 pracowników. Obejmując pozycję agronoma w rodzinnym gospodarstwie podjąłem decyzję o przeniesieniu dokumentacji papierowej gospodarstwa na wersję cyfrową do platformy eAgronom. Zamiarem było umieszczenie wszystkich informacji dotyczących gospodarstwa w jedno miejsce oraz w formie która umożliwia dostęp z dowolnego miejsca, również poza biurem. Wykorzystuję program eAgronom od lutego 2019 roku I uważam, ze znacznie podniósł jakość oraz efektywność mojej pracy.

Zdecydowałem się na wybór programu Agronom licząc na uzyskanie realnego wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa. Nasze przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 70 pracowników, dlatego bez cyfrowego narzędzia dystrybucja zabiegów oraz kontrola postępu ich wykonania jest dużym wyzwaniem. W programie mogę utworzyć pojedynczy zabieg lub wiele jednocześnie, które przydzielam do konkretnych pracowników, aby następnie z dowolnego miejsca sprawdzać postępy ich pracy w aplikacji mobilnej. Daje mi to możliwość stałej kontroli - 24h na dobę i bieżącą komunikację z pracownikami. Efektem takiego rozwiązania jest mniejsza ilość pracy podczas obecności w biurze.

Aplikacja mobilna jest dla mnie szczególnie użyteczna, bo jest łatwa w obsłudze, a przy tym pozwala na ciągły monitoring tego co się wydarza w przedsiębiorstwie i na polach. Fakt, że kolejne jej moduły działają również offline umożliwia mi oraz moim pracownikom aktualizowanie zadali z dowolnego miejsca na polu, nawet jeśli znajdujemy się poza zasięgiem sieci.

Inną funkcją z której jestem szczególnie zadowolony, I uważam za niezbędną w prowadzeniu tak dużego gospodarstwa jest Magazyn. Kiedy dodaje informacje o zamówionych produktach chemicznych oraz dane dotyczące ich ilości - wystarczy, że zrobię to tylko raz. Podczas planowania zabiegów oraz wraz z postępem ich wykonywania - stan magazynu i zużycia produktów zostaje automatycznie aktualizowany. Analiza magazynu na podstawie minionego sezonu z pewnością pozwoli mi precyzyjniej dostosować ilości zamówionych nawozów oraz środków ochrony roślin w przyszłości. 

Program eAgronom pozwala mi o oszczędzić czas, który mogę poświęcić na inne czynności. Dodatkowo jest to wygodne narzędzie, które strukturyzuje moja pracę oraz procesy w gospodarstwie.

Polecam program eAgronom, bo jestem zdania, te just to narzędzie, które wspiera i ułatwia prowadzenie dużego polskiego gospodarstwa. Oceniam bardzo pozytywnie zaawansowanie technologiczne eAgronom oraz kompatybilność z różnymi narzędziami, dzięki zapleczu cyfrowemu w wersji online. 

Z powazaniem,
Agronom
Bartłomiej Strzelecki

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification