Mūsu nākotne ir atkarīga no augsnes kvalitātes

Oglekļa programma ir lieliska iespēja uzlabot savas saimniecības rentabilitāti, uzlabot augsnes kvalitāti un saņemt ikgadējus maksājumus, kas palīdzēs segt izmaksas, kļūstot par ilgtspējīgu lauksaimnieku.

Mūsu nākotne ir atkarīga no augsnes kvalitātes

Oglekļa programma ir lieliska iespēja uzlabot savas saimniecības rentabilitāti, uzlabot augsnes kvalitāti un saņemt ikgadējus maksājumus, kas palīdzēs segt izmaksas, kļūstot par ilgtspējīgu lauksaimnieku.

Mūsu nākotne ir atkarīga no augsnes kvalitātes

Oglekļa programma ir lieliska iespēja uzlabot savas saimniecības rentabilitāti, uzlabot augsnes kvalitāti un saņemt ikgadējus maksājumus, kas palīdzēs segt izmaksas, kļūstot par ilgtspējīgu lauksaimnieku.

Mūsu nākotne ir atkarīga no augsnes kvalitātes

Oglekļa programma ir lieliska iespēja uzlabot savas saimniecības rentabilitāti, uzlabot augsnes kvalitāti un saņemt ikgadējus maksājumus, kas palīdzēs segt izmaksas, kļūstot par ilgtspējīgu lauksaimnieku.

Mūsu nākotne ir atkarīga no augsnes kvalitātes

Oglekļa programma ir lieliska iespēja uzlabot savas saimniecības rentabilitāti, uzlabot augsnes kvalitāti un saņemt ikgadējus maksājumus, kas palīdzēs segt izmaksas, kļūstot par ilgtspējīgu lauksaimnieku.

Oglekļa kredīti var tikt izsniegti izmantojot Verified Carbon Standard projektu 4835 siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai vai noņemšanai, kas saistīta ar eAgronom oglekļa programmu un visām precēm, kas audzētas uz laukiem, kas iesaistīti programmā.

Oglekļa kredīti var tikt izsniegti izmantojot Verified Carbon Standard projektu 4835 siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai vai noņemšanai, kas saistīta ar eAgronom oglekļa programmu un visām precēm, kas audzētas uz laukiem, kas iesaistīti programmā.

Kādi ir ieguvumi, pievienojoties oglekļa programmai?

Oglekļa programma sniedz iespēju uzlabot savu saimniecību un kļūt par ilgtspējīgāku lauksaimnieku. Tā dod iespēju samazināt izmaksas, uzlabot augsnes kvalitāti un saņemt ikgadējus maksājumus no oglekļa piesaistīšanas augsnei!

Ilgtspējīgas lauksaimniecības metodes jūsu saimniecībai sniedz vairākas priekšrocības

Ilgtspējīgas lauksaimniecības metodes jūsu saimniecībai sniedz vairākas priekšrocības

Uzlabojiet augsnes kvalitāti

Uzlabojiet augsnes kvalitāti

saglabājiet augsnē vairāk barības vielu un uzlabojiet ūdens noturības spēju.

saglabājiet augsnē vairāk barības vielu un uzlabojiet ūdens noturības spēju.

Samaziniet izejvielu izmaksas

Samaziniet izejvielu izmaksas

optimizējiet degvielas un mēslojuma izmantošanu.

optimizējiet degvielas un mēslojuma izmantošanu.

Saņemiet samaksu par radītajiem oglekļa kredītiem

Saņemiet samaksu par radītajiem oglekļa kredītiem

jūs izvēlaties, kad pārdot, bet mēs nodrošinām jūsu kredītu pārdošanu. Ir pieejami arī priekšapmaksas maksājumi.

jūs izvēlaties, kad pārdot, bet mēs nodrošinām jūsu kredītu pārdošanu. Ir pieejami arī priekšapmaksas maksājumi.

Labāki finansēšanas nosacījumi

Labāki finansēšanas nosacījumi

mēs strādājam, lai tuvākajā nākotnē varētu pārbaudīt jūsu saimniecību, kas sniegs iespēju pieteikties ilgtspējīgiem aizdevumiem ar labākām procentu likmēm.

mēs strādājam, lai tuvākajā nākotnē varētu pārbaudīt jūsu saimniecību, kas sniegs iespēju pieteikties ilgtspējīgiem aizdevumiem ar labākām procentu likmēm.

Ko saka mūsu klienti?

Ko saka mūsu klienti?

"Es biju dzirdējis par oglekļa kredītiem un mani uzrunāja pasīvie ienākumi saimniecībai. Piesakoties programmai, izradījās, ka mana saimniecība var saņemt papildu atbalstu. Mēs darbojamies ar minimālo augsnes apstrādes metodi, plānojam augseku, sējumu struktūru. Patlaban vēl apgūstu pieredzi un mana saimniecība tikai pieņemas spēkā, tāpēc uzskatu, ka oglekļa programma ir labs atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem."

Mārtiņš Štāls

Konvenciālais lauksaimnieks no Latvijas

Ko saka mūsu klienti?

"Es biju dzirdējis par oglekļa kredītiem un mani uzrunāja pasīvie ienākumi saimniecībai. Piesakoties programmai, izradījās, ka mana saimniecība var saņemt papildu atbalstu. Mēs darbojamies ar minimālo augsnes apstrādes metodi, plānojam augseku, sējumu struktūru. Patlaban vēl apgūstu pieredzi un mana saimniecība tikai pieņemas spēkā, tāpēc uzskatu, ka oglekļa programma ir labs atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem."

Mārtiņš Štāls

Konvenciālais lauksaimnieks no Latvijas

Kā darbojas eAgronom oglekļa programma?

1

1

1

1

Priekšlīgums

Lai apstiprinātu vēlmi iesaistīties eAgronom oglekļa programmā mēs noslēdzam vienošos jeb priekšlīgumu.

4

4

4

4

Jaunas prakses ieviešana

Jūs sāksiet ieviest jaunu praksi saimniecībā - eAgronom lauksaimniecības programmatūra palīdzēs to fiksēt.

2

2

2

2

Potenciāla aprēķins

Mēs veicam oglekļa potenciāla novērtējumu, kas ir sākotnējā revīzija par saimniecības bāzes oglekļa aprēķinu, lai izprastu emisiju avotus un to, kuras saimniecības darbības jomas var uzlabot.

5

5

5

5

Oglekļa kredītu radīšana

Mēs aprēķinām jūsu saimniecībā radītos oglekļa kredītus, pamatojoties uz samazinātām CO2 emisijām un paaugstinātu oglekļa līmeni augsnē. Neatkarīgs kredītu verificētājs Verra pabeidz datu validāciju un verifikāciju. Verra savā globālajā reģistrā izsniedz oglekļa kredītus.

3

3

3

3

Jaunas prakses ieviešanas plāns

Mūsu agronomu komanda sadarbojas ar jums, lai izstrādātu vienotu plānu augsnes uzlabošanai un labāku finanšu rezultātu sasniegšanai, samazinot oglekļa emisijas un palielinot oglekļa līmeni augsnē.

6

6

6

6

Oglekļa kredītu pārdošana

Mūsu partneris South Pole nodrošina kredītu pārdošanu korporatīvajiem pircējiem un citām organizācijām, lai jūs varētu segt izmaksas, kas saistītas ar pāreju uz ilgtspējīgāku lauksaimniecības praksi.

Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par eAgronom oglekļa programmu

Oglekļa piesaistes potenciāla novērtējums
Aizpildi pieteikuma anketu, ja vēlies saņemt oglekļa potenciāla novērtējumu savai saimniecībai

Sazināties, lai saņemtu piedāvājumu

Bieži uzdotie jautājumi

Bieži uzdotie jautājumi

Oglekļa lauksaimniecība – kāpēc tā ir noderīga manai augsnei?

Kas ir oglekļa piesaiste?

Kas ir oglekļa kredīts?

Kā tiek radīti oglekļa kredīti?

Kas pērk oglekļa kredītus?

Cik vērti ir oglekļa kredīti?

Kas man jādara, lai radītu oglekļa kredītus?

Vai tiks veikts manu lauku oglekļa pēdas nospieduma novērtējums?

Kāda informācija man būs jāiesniedz?

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification