Taisyklės ir Sąlygos

Sveiki atvykę į "eAgronom", kur gausite ekonominę naudą už tvarų žemės ūkį! Esame bendrovė, veikianti daugelyje pasaulio šalių. Jei skaitote šį dokumentą ir norite užsiregistruoti Estijoje, Latvijoje ar Lietuvoje, tuomet "Mes" reiškia "eAgronom OÜ". Tačiau jei esate Lenkijoje (arba Čekijoje), tuomet bendrovė yra "eAgronom Spółka z.o.o." Visos šios bendrovės kartu vadinamos "Mes".

Siekiame, kad jūsų kelionė su mumis būtų kuo paprastesnė ir skaidresnė, todėl šios Taisyklės ir Sąlygos (toliau - Taisyklės) yra mūsų kelionės taisyklės, dėl kurių negalima derėtis. Todėl šios Sąlygos yra mūsų sutartinių santykių, susijusių su naudojimusi mūsų ūkio valdymo programine įranga, ir Mūsų teikiamomis Bazinėmis Konsultacijomis dėl dalyvavimo Anglies dioksido Programoje ir Bendrosiomis Konsultacijomis. Jei manote, kad kuri nors iš šių Sąlygų yra neaiški, praneškite Mums. Mums visada rūpi suprasti Jūsų problemas ir padidinti Sąlygų skaidrumą.

Jei pakeisime šias Sąlygas, atnaujinsime jas čia, kad pakeitimai būtų naudingi visiems. Taip pat išsiųsime el. laišką su pakeitimais jūsų nurodytu adresu ūkio valdymo programinėje įrangoje. Svarbu, kad perskaitytumėte Sąlygas, kai jos keičiamos, nes 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos toliau naudodamiesi Platforma ar Paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis pakeistų Sąlygų. Jei nesutinkate, kad pakeistos Sąlygos būtų privalomos, turite raštu pranešti mums apie savo abejones, o mes kartu jas išspręsime ir nuspręsime dėl tolesnių mūsų santykių. 

Jei skaitote pirmą kartą arba matote naują terminą iš didžiosios raidės, susipažinkite su dokumentuose naudojamomis apibrėžtimis. Apibrėžimus rasite toliau.


 1. APIBRĖŽTYS

‘Nukentėjusioji šalis’ turi tokią reikšmę, kokia jai priskirta Skirsnyje 9.2.2.

‘Atsiskaitymo Laikotarpis’ laikotarpis, per kurį naudojatės mūsų paslaugomis ir už kurį mes iš Jūsų imame iš anksto nustatytą Mokestį;

Pagrindinės Konsultacijos’ turi tokią reikšmę, kokia jai priskirta Skirsnyje 3.3;

‘Anglies Dioksido Programa’ tai eAgronom sukurta savanoriška programa, kuria ūkininkai skatinami įgyvendinti tam tikrą agronominę praktiką, skirtą gerinti dirvožemio sveikatą, mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir (arba) didinti anglies dioksido sekvestraciją dirvožemyje, kuri yra patvirtinta nepriklausomos ir kompetentingos patvirtinimo įstaigos, užregistruota tarptautiniu mastu pripažintoje platformoje ir kurią numatoma vykdyti 30 metų.

‘Anglies Projektas’ tai atskira ūkininko vykdoma veikla bet kurioje srityje pagal eAgronom Anglies Sąlygas ir Anglies Programą, laikantis Programos Principų, siekiant pagerinti dirvožemio sveikatą, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir (arba) padidinti anglies dioksido sekvestraciją dirvožemyje ir vėliau gauti anglies kreditų. 

Konsultacijos’ reiškia Pagrindines Konsultacijas arba Bendrąsias Konsultacijas.

‘Įsipareigojimų Nevykdymo Atvejis’ reiškia, kad bet kuriuo metu Šalies atžvilgiu įvykus bet kuriam iš toliau išvardytų įvykių ar aplinkybių, tai yra Isipareigojimų Nevykdymo Atvejis tokios Šalies atžvilgiu:

 • Šalies likvidavimas, nutraukimas, likvidavimas ar bankrotas arba tokių procedūrų pradžia;

 • paaiškėja, kad bet koks eAgronom sąlygose Šalies pateiktas ar laikomas pateiktu pareiškimas ar garantija buvo melagingas, neteisingas, netikslus, neišsamus ar klaidinantis bet kokiu esminiu aspektu tuo metu, kai jis buvo pateiktas ar laikomas pateiktu;

 • Šalis tyčia pateikia kitai Šaliai melagingą, neteisingą, netikslią, neišsamią ar klaidinančią informaciją bet kokiu esminiu aspektu;

 • bet koks kitas esminis Šalies įsipareigojimo, nustatyto eAgronom sąlygose ar bet kurioje kitoje su mumis sudarytoje sutartyje, pažeidimas.

Force Majeure Pranešimas’ turi tokią reikšmę, kokia jai priskirta Skirsnyje 9.2.1.

Ūkio valdymo programinė įranga’ "eAgronom" sukurta ūkininkams skirta programinė įranga su ūkininkų ūkių veiklos valdymo įrankiais;

Mokesčio Citata’ reiškia kainą, kurią Jums siūlome už atitinkamą Paslaugą;

Bendrosios Konsultacijos’ turi tokią reikšmę, kokia jai priskirta Skirsnyje 3.2;

Ne Nukentėjusioji Šalis’ turi tokią reikšmę, kokia jai priskirta Skirsnyje 9.2.2.

Platforma’ "Farm Management" mobilioji arba žiniatinklio programėlė;

Prenumeratos Mokestis’ tai iš anksto nustatyta pinigų suma, atitinkanti iš anksto nustatytą Atsiskaitymo Laikotarpį.

Paslaugos’ Ūkio valdymo programinė įranga, Bazinė Konsultacija arba Bendroji Konsultacija;

Bandomasis Laikotarpis’ 14 dienų laikotarpis, per kurį galite naudotis Ūkio valdymo programine įranga nemokėdami Prenumeratos Mokesčio.


 1. TEISINIS KERTINIS AKMUO, KURIS YRA SVARBUS

2.1. Tai yra privaloma sutartis.

Šios Sąlygos, "eAgronom" Privatumo Politika, Slapukų Politika, Svetainės naudojimo sąlygos (toliau - "eAgronom Sąlygos") sudaro išsamų jūsų ir "eAgronom" susitarimą dėl mūsų Paslaugų, prieigos prie Platformos ir naudojimosi ja. Šios "eAgronom" sąlygos yra teisiškai privalomas Jūsų ir "eAgronom" susitarimas. Spustelėję atitinkamą mygtuką, kuriuo nurodote, kad sutinkate su eAgronom Sąlygomis, arba prisijungę prie Mūsų Paslaugų ar bet kurios jų dalies, Jūs sutinkate su eAgronom Sąlygomis ir sutinkate, kad nuo tokio veiksmo atlikimo dienos Jums būtų privalomos eAgronom Sąlygos. Be to, bet kokie veiksmai, kuriuos atliekate Platformoje, yra privalomi ir vykdytini.


 1. KĄ APIMA MŪSŲ PASLAUGOS?

3.1. Kas yra ūkio valdymo programinė įranga?

Ūkio valdymo programinė įranga (arba, kaip mums patinka ją vadinti, "FMS") - tai internetinių ir mobiliųjų ūkininkavimo ir anglies dvideginio įrankių rinkinys, skirtas jūsų ūkio valdymo pastangoms ir registravimo poreikiams patenkinti. Per FMS mes taip pat galime pateikti Jums tam tikrus pranešimus, pavyzdžiui, skelbimus ir administracinius pranešimus. Šie pranešimai laikomi FMS dalimi.

3.2. Kas yra Bendrosios Konsultacijos?

Kartais naujos žemės ūkio tendencijos gali būti pribloškiančios arba mes visi tiesiog susiduriame su idėjomis, kaip pagerinti savo dirvožemį. Tokiu atveju visada pravartu pasikonsultuoti su ekspertais, agronomijos konsultantais. Šiuo tikslu Mes Jums pasiūlysime savo Bendrąsias Konsultacijas. Per šią Bendrąją konsultaciją Mes Jums pateiksime geriausius patarimus, kaip įgyvendinti pokyčius savo ūkyje ir gauti kuo didesnę naudą. Būdami Mūsų klientais, Jūs galite prašyti agronominių konsultacijų (Bendrųjų Konsultacijų), kai tik manote, kad to reikia. Tai bus atliekama Jums pateikus Mums prašymą, o mes Jums pateiksime atskirą pasiūlymą

3.3. Kas yra Bazinė Konsultacija? 

Jei Jus, kaip Ūkininką, domina prisijungimas prie mūsų Anglies Dioksido Programos, pirmiausia turite atlikti Bazinę Konsultaciją. Konsultacijos metu bus nustatyta, ar laukas yra tinkamas dalyvauti Anglies Dioksido Programoje. Kad ši paslauga būtų sėkmingai suteikta, Mes paprašysime, o Jūs pateiksite mums visus turimus duomenis apie atitinkamus laukus ir prieigą prie jų. Jei jūsų laukai yra tinkami dalyvauti Anglies Dioksido Programoje, kviečiame jus prisijungti prie mūsų Anglies Dioksido Programos. Mūsų Anglies Dioksido Programos sąlygas galite rasti čia https://www.eagronom.com/legal/programa-salygos.


 1. KIEK TAI KAINUOJA IR KAIP SUMOKĖTI?

4.1. Ar galiu išbandyti FMS prieš užsisakydamas?

Taip, Mes siūlome 14 dienų Bandomąjį Laikotarpį, per kurį galite išbandyti FMS funkcijas ir nuspręsti, ar norite naudotis Mūsų Paslauga. Bandomasis Laikotarpis jokiu būdu neįpareigoja Jus sudaryti prenumeratos, tačiau turime pabrėžti, kad Bandomuoju Laikotarpiu galite pasinaudoti tik vieną kartą. Jei nusprendėte pasinaudoti Bandomuoju Laikotarpiu ir nutraukėte jį nepasibaigus 14 dienų, likusių dienų negalėsite panaudoti ateityje.

4.2. Kiek reikia mokėti už naudojimąsi FMS?

Neturime konkrečios FMS naudojimo kainos visiems Ūkininkams. Galutinė FMS naudojimo kaina priklauso nuo Jūsų poreikių, susijusių su FMS funkcijomis. Galite rinktis iš aukščiausios kokybės, standartinių arba Jūsų regionui būdingų Paslaugų Paketų. Norėdami gauti įkainio pasiūlymą, susisiekite su Mūsų komanda mūsų svetainėje nurodytais kontaktiniais Duomenimis.

4.3. Ar turiu laiko galvoti apie Mokestį Citata?

Žinoma, tai, kad prašote mūsų pateikti Mokesčio Citatą, automatiškai nereiškia, kad turite ją priimti ir pradėti naudotis Mūsų FMS. Bet koks Mūsų pateiktas mokesčių pasiūlymas galioja 30 dienų nuo tos dienos, kai Mes Jums pateikiame Mokesčių Citatą. Čia turime pabrėžti, kad jeigu Jūs nesutinkate su Mokesčio Citatą arba to nepadarote per nurodytą laikotarpį, Mes neįsipareigojame pateikti Jums kitą tokio paties dydžio pasiūlymą.

Jei Bandomuoju Laikotarpiu gaunate Mokesčio Citatą ir jį priimate, tuomet priėmus Mokesčio Citatą nutraukiamas Bandomasis Laikotarpis ir iš karto pradedamas Atsiskaitymo Laikotarpis..

4.4. Kaip dažnai turiu mokėti Prenumeratos Mokestį už FMS?

Mūsų pateiktame Mokesčio pasiūlyme nurodomas mokestis, mokėtinas už vienerių metų (arba, priklausomai nuo jūsų regiono, vieno mėnesio) prenumeratą ("Atsiskaitymo Laikotarpis"). Kai sutinkate su mokesčio pasiūlymu, turite per 7 dienas sumokėti mums Prenumeratos Mokestį. Likus 10 dienų iki Atsiskaitymo laikotarpio pabaigos gausite sąskaitą už naują Atsiskaitymo Laikotarpį, kurią turite apmokėti iki sąskaitoje nurodytos datos, kad galėtumėte toliau naudotis mūsų Paslaugomis. 

Atsiskaitymas už Paslaugų Paketą, kurį užsisakėte, bus tęsiamas tol, kol neatšauksite savo Prenumeratos arba kol Mes nenutrauksime Jūsų paskyros. Kad išvengtumėte sąskaitos faktūros už kitą mokestį, privalote atšaukti savo prenumeratą prieš ją atnaujindami kiekvienais metais. Prenumeratos Mokesčiai yra visiškai uždirbti po apmokėjimo, ir Mes pasiliekame teisę atsisakyti grąžinti pinigus už dalinius laikotarpius.

4.5. Ar gali būti, kad mano Prenumeratos Mokestis pasikeis?

Taip, Mes turime teisę retkarčiais padidinti Prenumeratos Mokestį. Jei Prenumeratos Mokestis bus keičiamas, Mes jums pateiksime išsamų pranešimą apie tokio pakeitimo detales. Bet kuriuo atveju jau sumokėtas Prenumeratos Mokestis nesikeičia, t. y. pakeistą mokestį turėsite sumokėti tik kitą Atsiskaitymo Laikotarpį.

4.6. Kas nutinka, kai pamirštu laiku sumokėti?

Jei pamiršite laiku sumokėti Prenumeratos Mokestį, Mes pateiksime pranešimą, kad nesumokėtas Prenumeratos Mokestis. Jei gavę pranešimą nesumokėsite Prenumeratos Mokesčio, pasiliekame teisę sustabdyti Paslaugos teikimą. Už vėluojamas sumokėti sumas taikomas 5,0 % delspinigių mokestis už kiekvieną mėnesį arba maksimalus teisės aktais leidžiamas mokestis, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažesnė, ir visos išieškojimo išlaidos.

4.7. Kiek turiu sumokėti už Pagrindines Konsultacijas ir Bendrąsias Konsultacijas?

Čia galioja tas pats principas - Konsultavimo Paslaugų įkainis nustatomas atsižvelgiant į mūsų pateiktą Įkainio pasiūlymą. Įkainio pasiūlymas galioja ir yra mums privalomas 30 dienų nuo Įkainio pasiūlymo pateikimo dienos.


 1. KOKIE YRA MŪSŲ IR JŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI?

5.1. Ką mes turime padaryti dėl Jūsų?

Dabar, kai tapsite Mūsų klientu ir planuosite pradėti naudotis FSM arba prašysite Konsultacijos, net ir nesinaudodami FSM ar neprisijungę prie mūsų Anglies Dvideginio Programos, Mes įsipareigosime:

 • suteikti Jums prieigą prie FMS programinės įrangos per Jūsų sukurtą paskyrą.;

 • suteikti Jums ribotą neišimtinę, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą, atšaukiamą teisę prieiti prie FMS ir naudotis ja vidaus verslui pagal šias Taisykles ir Sąlygas;

 • tiria bet kokius FSM sustabdymus ir stengiasi juos išspręsti;

 • laikas nuo laiko atlikti būtinus programinės įrangos atnaujinimus;

 • laiku informuoti Jus apie bet kokius esminius FMS ar atsiskaitymo pakeitimus;

 • laiku ir kuo geriau atlikti Konsultacijas;

 • su Jumis elgtis sąžiningai..

5.2. Ką turite padaryti dėl mūsų?

Naudodamiesi Mūsų paslaugomis, Jūs įsipareigojate:

 • pateikti mums tikslią informaciją;

 • laiku sumokėti Prenumeratos Mokestį;

 • naudotis FMS tik pagal šias Taisykles ir Sąlygas;

 • bendradarbiauti su mumis, kai vykdomos Konsultacijos;

 • būti lojalūs ir elgtis sąžiningai.


 1. KAIP GALIU NAUDOTI TAI, KAS MAN NEPRIKLAUSO?

6.1. Kas man suteikia teisę?

Pagal Susitarimą dėl FMS naudojimo, Mes suteiksime Jums ribotą neišimtinę, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą, atšaukiamą teisę prieiti prie FVS ir naudoti ją vidaus verslui pagal šias Taisykles ir Sąlygas.

Kita vertus, pasiliekame teisę deaktyvuoti paskyras, kurios pažeidžia mūsų Sąlygas. Taip pat pripažįstate, kad Mes pasiliekame teisę bet kada savo nuožiūra keisti šią bendrąją praktiką ir apribojimus, apie tai pranešdami arba nepranešdami. Tam tikros šios svetainės, interneto programėlės ar mobiliosios programėlės sritys jums gali būti neprieinamos (pavyzdžiui, "eAgronom" anglies programos moduliai, jei joje nedalyvaujate), ir Mes galime bet kada savo nuožiūra toliau riboti jūsų prieigą prie bet kurių šios svetainės, interneto programėlės ir (arba) mobiliosios programėlės sričių.

6.2. Ką galiu daryti su FMS?

Mes leisime Jums naudoti FMS pagal programinės įrangos paskirtį. Mes pasiliekame teisę nustatyti bendrąją praktiką ir apribojimus, susijusius su interneto svetainės, interneto programos ir mobiliosios programos naudojimu. Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už pranešimų, kitų pranešimų, duomenų ar kitokio turinio, saugomo ar perduodamo per FMS arba į ją, ištrynimą ar neišsaugojimą.

6.3. Kas atsitinka, kai nesilaikau šių Taisyklių ir Sąlygų?

Pasiliekame visas teises savo nuožiūra panaikinti paskyras, redaguoti ar šalinti turinį, atšaukti FMS arba nutraukti Konsultacijas. Jūs sutinkate, kad Mes galime savo nuožiūra panaikinti Jūsų slaptažodį, paskyrą (ar bet kurią jos dalį) arba naudojimąsi FMS, taip pat galime pašalinti ir išmesti bet kokius FMS duomenis ar turinį dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant, jei mums kyla pagrįstų abejonių, kad Jūs pažeidėte šias Taisykles ir sąlygas. Jūs sutinkate, kad bet koks Jūsų prieigos prie FMS nutraukimas pagal bet kurią šių Sąlygų nuostatą gali įvykti be išankstinio pranešimo Jums, ir Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Mes galime nedelsiant deaktyvuoti arba įšaldyti Jūsų paskyrą ir visą susijusią informaciją bei failus Jūsų paskyroje ir uždrausti bet kokią tolesnę prieigą prie tokių failų ir informacijos. Įšaldžius paskyrą, joje esantys duomenys saugomi 3 metus.

Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad Mes nebūsime atsakingi prieš Jus ar bet kokią trečiąją šalį už bet kokį prieigos prie FMS nutraukimą ar Konsultacijų nutraukimą.


 1. TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. Kiek laiko galioja sutartis?

Mūsų santykiai pagal Sąlygas galioja visą Atsiskaitymo Laikotarpį nuo tada, kai Jums išsiunčiama sąskaita už naudojimąsi FMS, ir automatiškai pratęsiami papildomam Atsiskaitymo Laikotarpiui, jei pageidaujate toliau naudotis FMS.

7.2. Ar Sutartis man bus privaloma visam laikui?

Ne, žinoma, ne. Turėsite teisę nutraukti Sutartį, pranešę mums raštu prieš 14 dienų iki kito Atsiskaitymo Laikotarpio pradžios. Tuomet Sutartis bus nutraukta pasibaigus tuo metu galiojančiam Atsiskaitymo Laikotarpiui.

7.3. Kas nutinka, jei įvyksta Įsipareigojimų Nevykdymo Atvejis?

Jei kuri nors Šalis sužino, kad kitos Šalies atžvilgiu įvyko Įsipareigojimų Nevykdymo Atvejis, ji privalo nedelsdama apie tai raštu pranešti kitai Šaliai. Įsipareigojimų nevykdanti Šalis gali ištaisyti Įsipareigojimų Nevykdymo Atvejį per 10 dienų nuo pranešimo įteikimo..

Jei Jūsų atžvilgiu įvyksta Įsipareigojimų Nevykdymo Atvejis ir Jūs nepašalinate Įsipareigojimų nevykdymo Atvejo, Mes galime nedelsiant nutraukti sutartinius santykius..

Jei mūsų atžvilgiu įvyksta Įsipareigojimų Nevykdymo Atvejis ir mes nesugebame jo pašalinti per 10 dienų nuo pranešimo įteikimo, jūs galite nutraukti sutartinius santykius su mumis.


 1. GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

8.1. Abipusiai pareiškimai ir garantijos. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja: (a) kad ji yra tinkamai organizuota, teisėtai egzistuojanti ir nepriekaištingos reputacijos pagal jos įsteigimo ar organizavimo jurisdikcijos įstatymus ir turi įgaliojimus bei teisę sudaryti ir vykdyti įsipareigojimus pagal Sąlygas; (b) kad Sąlygų vykdymas ir vykdymas neprieštaraus jokiam kitam susitarimui, kurio Šalis ji yra arba kuris jai yra privalomas, arba bet kokiam jai taikomam įsakymui, sprendimui, dekretui ar kitam apribojimui, ir (c) kad Sąlygos bus galiojantis ir privalomas tokios Šalies įsipareigojimas ir bus vykdomos prieš tokią Šalį pagal jų sąlygas.

8.2. Ūkininko pareiškimai ir garantijos. Jūs mums patvirtinate ir garantuojate, kad:

 • visi Jūsų mums pateikti dokumentai ir duomenys, susiję su Sąlygomis, yra teisingi, tikslūs, išsamūs ir neklaidinantys visais esminiais aspektais;

 • Jūs laikotės visų įstatymų, reglamentų, leidimų ir licencijų (įskaitant, bet neapsiribojant, įstatymus, susijusius su aplinkos apsauga), kurie taikomi arba reglamentuoja Sąlygų vykdymą, ir prieš Jus nėra jokių galiojančių, vykstančių ar gresiančių teisminių ar kitų teisinių ar reguliavimo procesų;

 • nėra jokių su Jūsų verslu susijusių faktų ar aplinkybių, kurių Jūs mums aiškiai neatskleidėte ir kuriuos atskleidus būtų galima pagrįstai tikėtis, kad jie galėtų turėti įtakos Mūsų sprendimui sudaryti su Jumis sutartį;

 • nedalyvavote ir šios sutarties galiojimo laikotarpiu nedalyvausite sukčiavime, kyšininkavime, korupcijoje, nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovime, terorizmo finansavime, su terorizmu susijusiuose nusikaltimuose ar nusikaltimuose, susijusiuose su teroristine veikla, vaikų darbu ar kitomis prekybos žmonėmis formomis, ir laikėtės galiojančių tarptautinių ir nacionalinių įstatymų, teisės aktų (įskaitant vietinius) ir konvencijų.


 1. KAI REIKALAI KLOSTOSI BLOGAI

Be Įsipareigojimų Nevykdymo Atvejo, kuris numatytas Termino ir Nutraukimo

9.1. Atsakomybės apribojimas

9.1.1. Žalos atlyginimas. Jūs atlyginsite žalą "eAgronom" ir jos darbuotojams (įskaitant, bet neapsiribojant platintojais ir atstovais) nuo bet kokių ir visų ieškinių, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, kylančių iš ar susijusių su jūsų prieiga prie Paslaugų ir (arba) naudojimusi jomis, įskaitant, bet neapsiribojant, klausimus, susijusius su neteisinga, neišsamia ar klaidinančia informacija; šmeižtu, privatumo pažeidimu, autorių teisių, prekės pavadinimo, prekių ženklo, paslaugų ženklo ar kitos intelektinės nuosavybės pažeidimu, bet kokiu nekokybišku gaminiu arba bet kokiu sužalojimu ar žala asmeniui ar turtui, kurią sukėlė bet kokie gaminiai, parduodami ar kitaip platinami per Paslaugą arba susiję su ja, arba bet kokio taikytino įstatymo pažeidimu.

9.1.2. Piniginė viršutinė riba. Mūsų bendra piniginė atsakomybė pagal Sąlygas arba dėl jų yra ribojama ir, kiek tai leidžia teisės aktai, jokiomis aplinkybėmis neviršija bendros pagal Sąlygas Jums mokėtinos kompensacijos vertės, jei nieko nebūtų sumokėta, 100 EUR.

9.1.3. Netiesioginės žalos nėra. Jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už bet kokią netiesioginę ar netiesioginę žalą arba Jūsų negautą pelną, susijusį su Sąlygų pažeidimu.

9.1.4. Neribota atsakomybė. Sąlygose sutartas atsakomybės apribojimas netaikomas tyčinio įsipareigojimų pažeidimo atveju.

9.1.5. Padėka. Jūs taip pat sutinkate ir pripažįstate, kad mūsų galimybė teikti Paslaugas per FMS priklauso nuo to, ar trečiosios šalys ir toliau teiks savo paslaugas prieinamu ir nepertraukiamu būdu. Jei jų paslaugų teikimas nutrūktų, mes galime nesugebėti teikti Paslaugų per FMS. Mes neatsakome ir neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius paslaugų, kurias teikiame pagal šią Sutartį, teikimo sutrikimus, atsiradusius dėl tokių trečiųjų šalių teikiamų paslaugų neprieinamumo.

9.2. Force Majeure

9.2.1. Kas yra Force Majeure? Aplinkybės, kurių Šalis negali kontroliuoti (be kita ko, gaisras, potvynis, pandemija, sprogimas ir nelaimingas atsitikimas, karas, streikas, embargas, vyriausybės reikalavimai, civilinė ir karinė valdžia, pilietiniai neramumai, duomenų pažeidimas, nesugebėjimas užtikrinti medžiagų ar darbo jėgos, trečiųjų šalių gyvybiškai svarbių susitarimų nutraukimas arba bet kokia kita priežastis, kurios Šalis negali pagrįstai kontroliuoti. Šalis turi imtis pagrįstų priemonių, kad išvengtų ar sušvelnintų tarpinių įvykių ir jų pasekmių.

9.2.2. Kaip elgtis įvykus Force Majeure aplinkybėms? Jei Šalis (toliau - Nukentėjusioji Šalis) negali arba numato, kad negalės įvykdyti įsipareigojimo pagal Sąlygas dėl Force Majeure įvykio, ji privalo per 3 dienas nuo sužinojimo apie tokį Force Majeure įvykį pateikti kitai Šaliai (toliau - Nenukentėjusioji Šalis) rašytinį pranešimą elektroniniu paštu, kuriame būtų pateikta išsami informacija apie Force Majeure įvykį (toliau - Pranešimas Apie Force Majeure Ivykį).

9.2.3. Jei Nukentėjusioji Šalis negali įvykdyti įsipareigojimo pagal Sąlygas dėl Force Majeure įvykio, toks nevykdymas: (i) yra leidžiamas tuo metu ir ta apimtimi, kuria įvykdyti įsipareigojimo neleidžia Force Majeure įvykis, tačiau tik tuo metu ir ta apimtimi; ir (ii) nesukelia jokios atsakomybės Nukentėjusiajai Šaliai už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl tokio nevykdymo Force Majeure įvykio metu ar kaip nors su juo susijusius.

9.2.4. Nukentėjusioji Šalis deda visas pagrįstas pastangas, kad pašalintų arba sušvelnintų atitinkamus Force Majeure įvykio padarinius.

9.2.5. Nė viena Šalis dėl Force Majeure įvykio nėra atleidžiama nuo bet kokių įsipareigojimų pagal Sąlygas, kuriuos ji ir toliau gali vykdyti nepaisant Force Majeure įvykio, įskaitant bet kokį įsipareigojimą pateikti bet kokį pranešimą pagal Sąlygas.

9.2.6. Jei dėl Force Majeure įvykio Nukentėjusioji Šalis negali įvykdyti įsipareigojimo pagal Sąlygas ir šis nevykdymas tęsiasi 6 mėnesius nuo tos dienos, kai Nukentėjusioji Šalis gavo pranešimą apie Force Majeure, o Šalys iki šio laikotarpio pabaigos nesugeba susitarti dėl abiem Šalims priimtinų alternatyvių eAgaronom Sąlygų įgyvendinimo būdų, Nukentėjusioji Šalis gali nutraukti sutartinius santykius, apie tai raštu pranešdama Nukentėjusiajai Šaliai.

9.3. Ginčų sprendimas

9.3.1. Jei sužinojote apie kokią nors pretenziją ir reikalaujate atlyginti nuostolius arba mums reikia išspręsti kokį nors ginčą, nedelsdami praneškite mums apie savo problemas raštu, o mes padarysime tą patį už jus. Bet kokį mūsų ginčą pirmiausia bandysime išspręsti draugiškomis derybomis per 60 dienų, o jei derybos bus nesėkmingos, tuomet bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sąlygų ar susijęs su jomis, jų pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, galutinai sprendžiamas Harju apylinkės teisme (estų kalba - Harju Maakohus) kaip pirmosios instancijos teisme.

9.3.2. Sąlygos ir bet kokios nesutartinės prievolės, kylančios iš Sąlygų arba susijusios su jomis, reglamentuojamos Estijos Respublikos įstatymais. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG) netaikoma Mūsų sąlygoms ar susitarimams.

9.4. Atskirumas. Jei kuri nors Sąlygų dalis pripažįstama negaliojančia ar neįgyvendinama, toks sprendimas nedaro negaliojančia jokios kitos Sąlygų nuostatos, tačiau Šalys sąžiningomis derybomis bando pakeisti bet kurią Sąlygų dalį, kuri pripažįstama negaliojančia ar neįgyvendinama, kad būtų įgyvendinti komerciniai Šalių ketinimai pasirašant Sąlygas. Jei Šalims nepavyksta susitarti dėl pakeičiančios nuostatos, tai neturi įtakos likusių Sąlygų dalių galiojimui.

9.5. Atsisakymo Nėra. Jei bet kuri Šalis bet kuriuo metu nereikalauja vykdyti bet kurios Sąlygų nuostatos, tai jokiu būdu neturi įtakos jos teisei vykdyti šias nuostatas, o bet kurios Šalies atsisakymas nuo bet kurios Sąlygų nuostatos pažeidimo nelaikomas tokios Šalies atsisakymu nuo bet kokio vėlesnio tokios nuostatos pažeidimo arba tokios Šalies atsisakymu nuo bet kurios kitos Sąlygų nuostatos pažeidimo.


 1. KITOS SVARBIOS TAISYKLĖS

10.1. Elektroninis sąlygų priėmimas. Šios Sąlygos ir bet kokie jų pakeitimai, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jie priimti, visais atžvilgiais bus laikomi sutarties originalu ir turės tokią pačią privalomą teisinę galią, kaip ir originalus pasirašytas variantas, įteiktas asmeniškai arba pasirašytas skaitmeniniu ar elektroniniu būdu. Nė viena iš Šalių neteigs, kad sutartis nebuvo sudaryta pagal šią Sutartį dėl to, kad i) elektroninėmis priemonėmis buvo išreikštas sutikimas su šiomis Sąlygomis; arba ii) bet koks parašas ar sutikimas su šiomis Sąlygomis buvo perduotas ar perduotas elektroninėmis priemonėmis; ir kiekviena Šalis neatšaukiamai ir neribotam laikui atsisako bet kokio susijusio reikalavimo.

10.2. Elektroninis pranešimas. Bet kokie Mūsų teikiami pranešimai ar kiti pranešimai, įskaitant pranešimus apie šių Sąlygų pakeitimus, bus siunčiami elektroniniu paštu. Laikoma, kad elektroniniu paštu pateiktas pranešimas bus gautas kitą tokio elektroninio laiško išsiuntimo dieną, o pakeitimai bus taikomi nuo elektroniniame laiške nurodytos datos, bet ne anksčiau kaip po 14 dienų nuo elektroninio laiško gavimo dienos.

10.3. Užduotis. Ūkininkas negali perleisti ar perduoti bet kokių savo teisių ar įsipareigojimų, susijusių su šiomis Sąlygomis, jokiam asmeniui be raštiško eAgronom sutikimo (kurio negalima nepagrįstai atsisakyti ar atidėti). Šiais tikslais nepagrįsta atsisakyti duoti sutikimą perleisti ar perduoti visas Ūkininko teises ir pareigas tuo atveju, jei perėmėjas ar gavėjas (i) yra akivaizdžiai pajėgus vykdyti perleidėjo ar perleidėjo įsipareigojimus pagal Sutartį; (ii) kurio finansinė padėtis yra ne blogesnė nei perleidėjo ar perleidėjo tą dieną, kai toks asmuo tampa Sąlygų šalimi; (iii) kuris yra akivaizdžiai pajėgus ir toliau teikti užstatą ir (arba) sutarties įvykdymo užtikrinimą, ne mažesnį nei tas, kurį suteikė (arba turi suteikti) perleidėjas ar perleidėjas; ir (iv) kurio registruota buveinė yra toje pačioje jurisdikcijoje kaip ir perleidėjo ar perleidėjo.

"eAgronom" gali be Ūkininko sutikimo perleisti ar perduoti bet kuriai savo grupės įmonei bet kokias savo teises ar pareigas, susijusias su Sąlygomis.

10.4. Nepriklausomi rangovai. Sąlygų šalys yra ir lieka nepriklausomos šalys, ir jokia Sąlygų nuostata ar su jų vykdymu susijusios aplinkybės nesukuria jokios partnerystės ar bendros įmonės tarp Šalių ir nelaiko vienos Šalies kitos Šalies agentu. Nė viena iš Šalių neturi ir negali pareikšti, kad turi įgaliojimus, teisę ar teisę įpareigoti kitą Šalį prisiimti bet kokį įsipareigojimą ar atsakomybę arba prisiimti ar sukurti bet kokį įsipareigojimą ar atsakomybę kitos Šalies vardu, išskyrus atvejus, konkrečiai nurodytus Sąlygose.

10.5. Teisės aktai. Pagal šią Sutartį teikiamoms paslaugoms ir pačiai Sutarčiai taikomi Estijos Respublikos įstatymai. 

10.6. Kalba. Šios Sąlygos mūsų Platformoje gali būti pateikiamos anglų ir kitomis kalbomis. Jei kyla ginčas dėl Sąlygų punkto reikšmės, tuomet Platformoje esanti angliška Sąlygų versija turi viršenybę prieš versiją kitomis kalbomis. 

Copyright © 2023 by eAgronom