Programmatūras Noteikumi un nosacījumi

Laipni lūgti vietnē eAgronom, kur jūs iegūsiet ekonomiskus ieguvumus ilgtspējīgas lauksaimniecības piemērošanai! 

Mēs esam apņēmušies padarīt jūsu ceļojumu ar mums pēc iespējas vienkāršāku un pārredzamāku, un šie Noteikumi un Nosacījumi ("Noteikumi") ir mūsu ceļojuma noteikumi, un tie nav apspriežami. Šie Noteikumi ir mūsu līgumisko attiecību pamats attiecībā uz mūsu saimniecības pārvaldības programmatūras izmantošanu un mūsu sniegto pamata konsultāciju un vispārējo konsultāciju par dalību oglekļa dioksīda emisiju programmā. Ja jums šķiet, ka kāds no šiem Noteikumiem ir neskaidrs, informējiet Mūs par to. Mēs vienmēr esam ieinteresēti izprast Jūsu bažas un uzlabot Noteikumu pārredzamību..

Ja Mēs veiksim izmaiņas šajos Noteikumos, Mēs tos atjaunināsim šeit, lai ikviens gūtu labumu no izmaiņām. Mēs arī nosūtīsim e-pasta vēstuli ar izmaiņām uz Jūsu Platformā norādīto adresi. Ir svarīgi, lai Jūs pārskatītu Noteikumus, kad vien tie tiek grozīti, jo, turpinot izmantot Platformu vai Pakalpojumus 30 dienas pēc paziņojuma saņemšanas, Jūs apliecināt, ka piekrītat grozīto Noteikumu ievērošanai. Ja Jūs nepiekrītat, ka Jums ir saistoši grozītie Noteikumi, Jums rakstiski jāpaziņo Mums par savām bažām, un mēs kopīgi risināsim šīs problēmas un pieņemsim lēmumu par mūsu turpmākajām kopējām attiecībām. 

Ja lasāt pirmo reizi vai redzat jaunu terminu ar lielo sākumburtu, lūdzu, iepazīstieties ar Definīcijām, ko izmantojam mūsu dokumentos. Definīciju sadaļu atradīsiet šo Noteikumu beigās.


 1. DEFINĪCIJAS

‘Skartā Puse’ ir nozīme, kas tai piešķirta iedaļā 9.2.2.

‘Norēķinu Periods’ ir laika periods, kura laikā Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus un par kuru mēs no Jums iekasēsim iepriekš noteiktu Maksu;

Sākotnējā Konsultācija’ ir nozīme, kas tai piešķirta iedaļā 3.3;

‘Oglekļa Programma’ ir eAgronom izstrādāta brīvprātīga programma, kas mudina lauksaimniekus īstenot noteiktu agronomisko praksi, kuras mērķis ir uzlabot augsnes veselību, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un/vai palielināt oglekļa piesaisti augsnē, ko apstiprinājusi neatkarīga un kompetenta apstiprināšanas struktūra, kas reģistrēta starptautiski atzītā platformā un ko paredzēts īstenot 30 gadus.

‘Oglekļa Projekts’ ir atsevišķs darbību kopums, ko lauksaimnieks veic jebkurā jomā saskaņā ar eAgronom Oglekļa Noteikumiem un Oglekļa Programmu, ievērojot Programmas Principus, ar mērķi uzlabot augsnes veselību, samazināt SEG emisijas un/vai palielināt oglekļa piesaistīšanu augsnē un pēc tam radīt oglekļa kredītus. 

Konsultācijas’ ir Pamatkonsultācija vai Vispārējā Konsultācija.

‘Saistību Neizpildes Gadījums’ nozīmē, ka jebkura šāda notikuma vai apstākļu iestāšanās jebkurā laikā attiecībā uz kādu no Pusēm ir Saistību Neizpildes Gadījums attiecībā uz šo Pusi.:

 • Puses darbības izbeigšana, likvidācija vai bankrots vai šādas procedūras uzsākšana;

 • izrādās, ka jebkurš apliecinājums vai garantija, ko Puse ir sniegusi vai uzskatījusi par sniegtu eAgronom Noteikumos, ir bijusi nepatiesa, nepareiza, neprecīza, nepilnīga vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā laikā, kad tā tika sniegta vai tika uzskatīta par sniegtu;

 • Puse apzināti sniedz otrai Pusei nepatiesu, nepareizu, neprecīzu, nepilnīgu vai maldinošu informāciju jebkurā būtiskā aspektā;

 • jebkurš cits būtisks Puses saistību pārkāpums, kas noteikts eAgronom Noteikumos vai jebkurā citā līgumā, ko Jūs esat noslēdzis ar Mums.

Paziņojums par Force Majeure’ ir nozīme, kas tai piešķirta iedaļā 9.2.1.

Farm Management Software’ "eAgronom" ir lauksaimniekiem izstrādāta programmatūra ar rīkiem, kas paredzēti lauksaimnieku saimniecību darbības pārvaldībai.;

Maksas Citāts’ ir cena, ko Mēs Jums piedāvājam par attiecīgo Pakalpojumu;

Vispārējas Konsultācijas’ ir nozīme, kas tai piešķirta iedaļā 3.2;

Neietekmētā Puse’ ir nozīme, kas tai piešķirta iedaļā 9.2.2.

Platforma’ ir Farm Management mobilā vai tīmekļa lietojumprogramma;

Abonēšanas Maksa’ ir iepriekš noteikta naudas summa, kas atbilst iepriekš noteiktam norēķinu periodam.

Pakalpojumi’ ir Farm Management Software, Pamatkonsultācija vai Vispārējā Konsultācija;

Izmēģinājuma Periods’ ir 14 dienu periods, kura laikā Jūs varat izmantot Lauku saimniecības pārvaldības programmatūru, nemaksājot Abonēšanas Maksu.


 1. JURIDISKAIS STŪRAKMENS, KAS IR SVARĪGS

2.1. Šis ir saistošs līgums.

Šie Noteikumi, eAgronom Privātuma Politika, Sīkfailu Politika, Tīmekļa Vietnes Lietošanas Noteikumi (turpmāk tekstā - "eAgronom Noteikumi") veido pilnīgu vienošanos starp Jums un eAgronom attiecībā uz mūsu Pakalpojumiem un piekļuvi Platformai un tās izmantošanu. Šie eAgronom Noteikumi ir juridiski saistošs līgums starp Jums un eAgronom. Noklikšķinot uz attiecīgās pogas, kas norāda, ka piekrītat eAgronom Noteikumiem, vai piekļūstot Mūsu Pakalpojumiem vai to daļai vai izmantojot tos, Jūs piekrītat eAgronom Noteikumiem, un Jūs piekrītat, ka eAgronom Noteikumi Jums būs saistoši no šādas darbības veikšanas dienas. Turklāt visas darbības, ko Jūs veicat Platformā, ir saistošas un izpildāmas.


 1. KO IETVER MŪSU PAKALPOJUMI?

3.1. Kas ir Farm Management Software?

Farm Management Software (vai, kā mums patīk to vienkārši saukt, "FMS") ir tiešsaistes un mobilo lauksaimniecības un oglekļa rīku kopums, kas ir izstrādāts, lai atbalstītu Jūsu saimniecības pārvaldības centienus un uzskaites vajadzības. Ar FMS starpniecību mēs varam arī nosūtīt Jums noteiktus paziņojumus, piemēram, paziņojumus un administratīvus ziņojumus. Šie paziņojumi tiek uzskatīti par daļu no FMS.

3.2. Kas ir Vispārējā Konsultācija?

Dažreiz jaunās lauksaimniecības tendences var būt pārņemošas vai arī mēs visi vienkārši nonākam strupceļā ar idejām, kā uzlabot augsni. Šādā gadījumā vienmēr ir labi konsultēties ar ekspertiem, agronomu konsultantiem. Tāpēc Mēs piedāvājam Jums mūsu Vispārīgās Konsultācijas. Šīs Vispārīgās Konsultācijas ietvaros Mēs sniegsim Jums mūsu labākos padomus, kā ieviest izmaiņas savā saimniecībā un maksimāli palielināt tās ieguvumus. Būdami Mūsu klients, Jūs varat pieprasīt agronomu konsultācijas ("Vispārējās Konsultācijas"), kad vien uzskatāt to par nepieciešamu. Tas būs atkarīgs no Jūsu pieprasījuma, ko Jūs iesniegsiet Mums, un mēs Jums par to sniegsim atsevišķu piedāvājumu. 

3.3. Kas ir Pamatkonsultācija?

Ja jūs kā Lauksaimnieks esat ieinteresēts pievienoties mūsu Oglekļa Programmai, jums vispirms ir jāveic Pamatkonsultācija. Pamatkonsultācijas laikā tiks noteikts, vai lauks ir piemērots dalībai Oglekļa Programmā. Lai sekmīgi veiktu šo pakalpojumu, Mums būs jāpieprasa, un Jūs mums iesniegsiet visus esošos datus par attiecīgajiem Laukiem un piekļuvi tiem. Ja jūsu lauki ir piemēroti dalībai oglekļa dioksīda emisiju programmā, tad jūs esat laipni aicināts pievienoties mūsu Oglekļa Programmai. Mūsu Oglekļa Programmas noteikumus un nosacījumus varat atrast šeit. https://www.eagronom.com/legal/noteikumi-un-nosacijumi


 1. CIK TAS MAKSĀ UN KĀ ES VARU SAMAKSĀT?

4.1. Vai es varu izmēģināt FMS pirms abonēšanas?

Jā, Mēs piedāvājam 14 dienu Izmēģinājuma Periodu, kura laikā Jūs varat izmēģināt FMS funkcijas un izlemt, vai vēlaties izmantot Mūsu Pakalpojumu. Izmēģinājuma periods nekādā ziņā nav saistošs, lai Jūs veiktu abonēšanu, tomēr Mums jāuzsver, ka Izmēģinājuma periodu Jūs varat izmantot tikai vienu reizi. Ja Jūs nolemjat izmantot Izmēģinājuma Periodu un pārtraucat to pirms 14 dienu termiņa beigām, tad atlikušās dienas nevarēsiet izmantot turpmāk.

4.2. Cik man ir jāmaksā par FMS izmantošanu?

Mums nav noteikta konkrēta cena par FMS izmantošanu visiem Lauksaimniekiem. Galīgā cena par FMS izmantošanu ir atkarīga no Jūsu vajadzībām attiecībā uz FMS funkcijām. Jums ir iespēja izvēlēties starp Premium, standarta vai Jūsu reģionam specifisku Pakalpojumu Paketi. Lai saņemtu maksas piedāvājumu, lūdzu, sazinieties ar Mūsu komandu, izmantojot Mūsu tīmekļa vietnē norādīto kontaktinformāciju.

4.3. Vai man ir laiks domāt par Maksu Citāts?

Protams, tas, ka Jūs lūdzat mums sniegt Maksas Citātu, automātiski nenozīmē, ka Jums tas ir jāpieņem un jāsāk izmantot Mūsu FMS. Jebkurš maksas piedāvājums, ko Mēs Jums sniedzam, ir spēkā 30 dienas no dienas, kad Mēs Jums sniedzam maksas piedāvājumu. Šeit Mums jāuzsver, ka gadījumā, ja Jūs nepieņemat Maksas Citātu vai nepieņemat to noteiktajā termiņā, Mums nav pienākuma sniegt Jums citu piedāvājumu tādā pašā apmērā.

Ja Izmēģinājuma perioda laikā Jūs saņemat Maksas Citātu un to pieņemat, tad Maksas Citāta pieņemšana izbeidz Izmēģinājuma Periodu un nekavējoties sākas Norēķinu Periods..

4.4. Cik bieži man ir jāmaksā abonēšanas maksa par FMS?

Maksas Citāts, ko Mēs Jums sniedzam, ir iekļauta maksa, kas maksājama par viena gada abonēšanu (vai atkarībā no Jūsu reģiona tas var būt viens mēnesis) ("Norēķinu Periods"). Pēc tam, kad Jūs piekrītat maksas citāts, Jums ir 7 dienas, lai samaksātu mums Abonēšanas Maksu. 10 dienas pirms Norēķinu Perioda beigām Jūs saņemsiet rēķinu par jauno Norēķinu Periodu, kas jāapmaksā līdz rēķinā norādītajam datumam, lai turpinātu izmantot mūsu Pakalpojumus. 

Norēķini par abonēto Pakalpojumu paketi turpināsies, kamēr Jūs neatceļat savu Abonementu vai kamēr Mēs nepārtraucam Jūsu konta darbību. Jums jāatceļ Jūsu abonements pirms tā atjaunošanas katru gadu, lai izvairītos no nākamās maksas rēķina izrakstīšanas. Abonēšanas maksa tiek pilnībā nopelnīta pēc maksājuma veikšanas, un Mēs paturam tiesības atteikties atmaksāt naudu par daļējiem periodiem.

4.5. Vai ir iespējams, ka mana Abonēšanas Maksa mainās??

Jā, Mums ir tiesības laiku pa laikam palielināt Abonēšanas Maksu. Gadījumā, ja Abonēšanas maksa tiks mainīta, Mēs Jums sniegsim izsmeļošu paziņojumu par izmaiņām. Jebkurā gadījumā jau samaksātā Abonēšanas Maksa nemainās, t. i., mainītā maksa Jums būs jāmaksā tikai nākamajā Norēķinu Periodā.

4.6. Kas notiek, ja es aizmirstu samaksāt laikus?

Ja Jūs aizmirsīsiet savlaicīgi samaksāt Abonēšanas Maksu, Mēs izsniegsim paziņojumu par nesamaksāto Abonēšanas Maksu. Ja pēc paziņojuma saņemšanas Jūs nesamaksājat Abonēšanas Maksu, Mēs paturam tiesības apturēt Pakalpojuma sniegšanu. Par kavētām maksām tiek piemērota kavējuma maksa 5,0 % apmērā mēnesī vai likumā atļautā maksimālā summa, atkarībā no tā, kura no tām ir mazāka, kā arī visi iekasēšanas izdevumi.

4.7. Cik man jāmaksā par Pamatkonsultāciju un Vispārējo Konsultāciju?

Tas pats princips ir spēkā arī šajā gadījumā - Maksa par Konsultāciju Pakalpojumiem ir atkarīga no Mūsu sniegtā Maksas Citāta. Cenu piedāvājums ir derīgs un Mums saistošs 30 dienas no dienas, kad Cenu piedāvājums ir sagatavots.


 1. KĀDI IR MŪSU UN JŪSU PIENĀKUMI?

5.1. Kas mums jādara Jūsu labā?

Tagad, kad Jūs esat kļuvis par Mūsu klientu un plānojat sākt izmantot FMS vai pieprasīt Konsultācijas, pat neizmantojot FMS vai nepievienojoties mūsu Oglekļa Programmai, Mēs apņemamies:

 • nodrošināt Jums piekļuvi FMS programmatūrai, izmantojot Jūsu izveidoto kontu.;

 • piešķirt Jums ierobežotas, neekskluzīvas, nenododamas, nesubsolensizējamas, atsaucamas tiesības piekļūt FVS un izmantot to iekšējā uzņēmējdarbībā saskaņā ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem;

 • izmeklē jebkādus FMS darbības pārtraukumus un cenšas tos atrisināt;

 • laiku pa laikam veikt nepieciešamos programmatūras atjauninājumus;

 • savlaicīgi informēt Jūs par jebkādām būtiskām izmaiņām FMS vai norēķinos;

 • savlaicīgi un atbilstoši Mūsu spējām veikt Konsultācijas;

 • pret Jums rīkoties godprātīgi.

5.2. Kas jums jādara mūsu labā?

Izmantojot Mūsu Pakalpojumus, Jūs apņematies:

 • sniegt mums precīzu informāciju;

 • savlaicīgi samaksāt Abonēšanas maksu;

 • izmantot FMS tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem;

 • sadarboties ar Mums, kad tiek veiktas Konsultācijas;

 • būt lojāls un rīkoties godprātīgi.


 1. KĀ ES VARU IZMANTOT KAUT KO, KAS MAN NEPIEDER?

6.1. Kas man dod tiesības?

Saskaņā ar Līgumu par FMS izmantošanu Mēs Jums piešķirsim ierobežotas, neekskluzīvas, nepārvedamas, nesubsolensizējamas, atsaucamas tiesības piekļūt FMS un izmantot to iekšējā uzņēmējdarbībā saskaņā ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem.

No otras puses, mēs paturam tiesības deaktivizēt kontus, kas pārkāpj mūsu Noteikumus. Jūs arī atzīstat, ka Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šo vispārējo praksi un ierobežojumus ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Atsevišķām šīs tīmekļa vietnes, tīmekļa lietotnes vai mobilās lietotnes jomām var būt ierobežota jūsu piekļuve (piemēram, eAgronom oglekļa programmas moduļiem, ja neesat tās dalībnieks), un Mēs pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā varam turpmāk ierobežot jūsu piekļuvi jebkurām šīs tīmekļa vietnes, tīmekļa lietotnes un/vai mobilās lietotnes jomām.

6.2. Ko es varu darīt ar FMS?

Mēs atļausim Jums izmantot FMS saskaņā ar programmatūras mērķi. Mēs paturam tiesības noteikt vispārēju praksi un ierobežojumus attiecībā uz tīmekļa vietnes, tīmekļa lietotnes un mobilās lietotnes izmantošanu. Jūs piekrītat, ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādu ziņojumu, citu paziņojumu, datu vai cita satura, kas tiek saglabāts vai pārsūtīts ar FMS vai uz to, dzēšanu vai neuzglabāšanu.

6.3. Kas notiek, ja es neievēroju šos Noteikumus un Nosacījumus?

Mēs paturam visas tiesības slēgt kontus, rediģēt vai dzēst saturu, kā arī atcelt FMS pēc saviem ieskatiem vai izbeigt Konsultācijas. Jūs piekrītat, ka Mēs pēc saviem ieskatiem varam izbeigt Jūsu paroli, kontu (vai jebkuru tā daļu) vai FMS izmantošanu, kā arī varam dzēst un izmest jebkurus datus vai saturu no FMS jebkura iemesla dēļ, tostarp, bet ne tikai, ja Mums ir pamatotas aizdomas, ka Jūs esat pārkāpis šos Noteikumus un Nosacījumus. Jūs piekrītat, ka jebkura Jūsu piekļuves FMS pārtraukšana saskaņā ar jebkuru šo Noteikumu un Nosacījumu noteikumu var notikt bez iepriekšēja brīdinājuma, un Jūs atzīstat un piekrītat, ka Mēs varam nekavējoties deaktivizēt vai iesaldēt Jūsu kontu un visu saistīto informāciju un failus Jūsu kontā un aizliegt jebkādu turpmāku piekļuvi šādiem failiem un informācijai. Kad konts ir iesaldēts, šajā kontā esošie dati tiek saglabāti 3 gadus.

Jūs piekrītat un atzīstat, ka Mēs neesam atbildīgi pret Jums vai jebkuru trešo personu par jebkādas piekļuves FMS pārtraukšanu vai Konsultāciju pārtraukšanu.


 1. TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

7.1. Cik ilgi Līgums ir spēkā?

Mūsu attiecības saskaņā ar Noteikumiem ir spēkā visā Norēķinu Perioda laikā no brīža, kad Jums tiek nosūtīts rēķins par FMS izmantošanu, un automātiski pagarinās uz papildu Norēķinu Periodu, ja Jūs vēlaties turpināt FMS izmantošanu.

7.2. Vai Līgums man būs saistošs uz visiem laikiem?

Nē, protams, ka nē. Jums ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot mums 14 dienas pirms nākamā Norēķinu Perioda sākuma. Līgums tiks izbeigts pēc kārtējā Norēķinu Perioda beigām.

7.3. Kas notiek, ja iestājas Saistību Neizpildes Gadījums?

Ja kāda no Pusēm uzzina, ka attiecībā uz otru Pusi ir iestājies Saistību Neizpildes Gadījums, tai nekavējoties par to rakstiski jāinformē otra Puse. Puse, kas nepilda saistības, var novērst Saistību Neizpildes Gadījumu 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Ja attiecībā uz Jums iestājas Saistību Neizpildes Gadījums un Jūs to nenovēršat, Mēs varam nekavējoties izbeigt līgumiskās attiecības.

Ja attiecībā uz Mums iestājas Saistību Neizpildes Gadījums un Mēs nespējam novērst Saistību Neizpildes Gadījumu 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, Jūs varat izbeigt līgumiskās attiecības ar Mums.


 1. GARANTIJA UN ATRUNA

8.1. Savstarpēji apliecinājumi un garantijas. Katra Puse apliecina un garantē: (a) ka tā ir pienācīgi organizēta, likumīgi pastāvoša un darbojas saskaņā ar tās jurisdikcijā esošajiem likumiem, un tai ir pilnvaras un autoritāte noslēgt un pildīt Noteikumos paredzētās saistības; (b) ka Noteikumu izpilde un izpilde nebūs pretrunā vai nepārkāps nevienu citu līgumu, kurā tā ir puse vai kurš tai ir saistošs, vai rīkojumu, spriedumu, dekrētu vai citu ierobežojumu, kas tai ir piemērojams; un (c) ka Noteikumi būs derīgas un saistošas šādas Puses saistības un būs izpildāmi pret šo Pusi saskaņā ar to noteikumiem.

8.2. Lauksaimnieka apliecinājumi un garantijas. Jūs mums apliecināt un garantējat, ka:

 • visi Jūsu dokumenti un dati, kas mums iesniegti saistībā ar Noteikumiem, ir patiesi, precīzi, pilnīgi un visos būtiskajos aspektos nav maldinoši;

 • Jūs ievērojat visus likumus, noteikumus, atļaujas un licences (tostarp, bet ne tikai, vides aizsardzības likumus), kas attiecas uz Noteikumu izpildi vai reglamentē to izpildi, un pret Jums nav spēkā esošu, notiekošu vai draudošu tiesas vai citu juridisku vai reglamentējošu procesu;

 • nav tādu faktu vai apstākļu, kas saistīti ar Jūsu uzņēmējdarbību, kurus Jūs neesat mums nepārprotami atklājuši un kuri, ja tie tiktu atklāti, pamatoti varētu ietekmēt Mūsu lēmumu noslēgt līgumu ar Jums;

 • Jūs neesat piedalījies un šī līguma darbības laikā nepiedalīsieties krāpšanā, kukuļdošanā, korupcijā, noziedzīgā organizācijā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, teroristu finansēšanā, ar terorismu saistītos noziegumos vai noziegumos, kas saistīti ar teroristiskām darbībām, bērnu darbā vai citos cilvēku tirdzniecības veidos, un esat ievērojis piemērojamos starptautiskos un valsts tiesību aktus, noteikumus (tostarp vietējos) un konvencijas.


 1. KAD KAUT KAS NEIZDODAS

Papildus Saistību Neizpildes Gadījumam, uz kuru attiecas Termiņš un izbeigšana.

9.1. Atbildības ierobežošana

9.1.1. Atlīdzība. Jūs atlīdzināsiet un pasargāsiet eAgronom un eAgronom personālu (tostarp, bet ne tikai izplatītājus un pārstāvjus) no jebkādām un visām darbībām, tostarp saprātīgām advokāta izmaksām, kas izriet no vai ir saistītas ar jūsu piekļuvi Pakalpojumiem un/vai to izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, no jautājumiem, kas saistīti ar nepareizu, nepilnīgu vai maldinošu informāciju; neslavas celšanu, privātuma aizskaršanu, autortiesību, tirdzniecības nosaukuma, preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai cita intelektuālā īpašuma pārkāpumiem, jebkādiem bojātiem produktiem vai jebkādiem miesas bojājumiem vai kaitējumu personai vai īpašumam, ko izraisījuši jebkādi produkti, kas pārdoti vai citādi izplatīti ar Pakalpojumu vai saistībā ar to, vai jebkādu piemērojamo tiesību aktu pārkāpumiem.

9.1.2. Naudas maksimālā robeža. Mūsu kopējā monetārā atbildība saskaņā ar Noteikumiem vai saistībā ar tiem ir ierobežota un, ciktāl to pieļauj likums, nekādos apstākļos nepārsniedz kopējo kompensāciju vērtību, kas Jums izmaksājama saskaņā ar Noteikumiem, ja nekas nebūtu samaksāts, 100 EUR.

9.1.3. Netiešā kaitējuma nav. Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai peļņas zaudējumiem saistībā ar Noteikumu pārkāpumu.

9.1.4. Neierobežota atbildība. Noteikumos noteiktie atbildības ierobežojumi nav piemērojami, ja ir izdarīts tīšs saistību pārkāpums.

9.1.5. Pateicība. Jūs arī piekrītat un atzīstat, ka mūsu spēja sniegt Pakalpojumus, izmantojot FMS, ir atkarīga no tā, vai trešās puses turpina sniegt savus pakalpojumus pieejamā un nepārtrauktā veidā. Gadījumā, ja to pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta, mēs, iespējams, nevarēsim sniegt savus Pakalpojumus, izmantojot FMS. Mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem traucējumiem, kas radušies saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo Līgumu un kas radušies šādu trešo personu sniegto pakalpojumu nepieejamības dēļ.

9.2. Force Majeure

9.2.1. Kas ir Force Majeure? Apstākļi, kas ir ārpus Puses kontroles (bez ierobežojumiem): ugunsgrēks, plūdi, pandēmija, sprādziens un avārija, karš, streiks, embargo, valdības prasības, civilās un militārās varas iestādes, civiliedzīvotāju nemieri, datu zādzība, nespēja nodrošināt materiālus vai darbaspēku, būtisku līgumu izbeigšana no trešo pušu puses vai jebkurš cits iemesls, kas ir ārpus Puses kontroles. Pusei jāveic saprātīgi pasākumi, lai novērstu vai mazinātu starpgadījumus un to sekas.

9.2.2. Kā rīkoties, ja iestājas Force Majeure? Ja kāda no Pusēm ("Skartā Puse") nevar vai paredz, ka nevarēs izpildīt kādu no Noteikumos noteiktajām saistībām Force Majeure apstākļu iestāšanās dēļ, tai 3 dienu laikā pēc tam, kad tā uzzinājusi par šādiem Force Majeure apstākļiem, ir jāiesniedz otrai Pusei ("Neietekmētā Puse") rakstisks paziņojums pa e-pastu, kurā sniegta sīkāka informācija par Force Majeure apstākļiem ("Force Majeure paziņojums").

9.2.3. Ja Skartā puse nevar izpildīt kādu no Noteikumos paredzētajām saistībām Force Majeure notikuma iestāšanās dēļ, šāda neizpilde: (i) ir atļauta laikā un tādā apmērā, kādā izpildi kavē Force Majeure notikums, bet tikai šajā laikā un šajā apmērā; un (ii) nerada nekādu atbildību Skartai pusei par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no šādas neizpildes Force Majeure notikuma iestāšanās laikā vai ir jebkādā veidā ar to saistīts.

9.2.4. Skartā Puse dara visu iespējamo, lai novērstu vai mazinātu Force Majeure notikuma ietekmi.

9.2.5. Neviena Puse Force Majeure apstākļu dēļ nav atbrīvota no jebkādām saistībām saskaņā ar Noteikumiem, kuras tā joprojām ir spējīga izpildīt neatkarīgi no Force Majeure apstākļu iestāšanās, tostarp no jebkādām saistībām sniegt jebkādu paziņojumu saskaņā ar Noteikumiem.

9.2.6. Ja Force Majeure apstākļu dēļ Skartā Puse nespēj izpildīt kādu no Noteikumos noteiktajām saistībām un ja šī neizpilde turpinās 6 mēnešus pēc dienas, kad Skartā Puse ir saņēmusi paziņojumu par Force Majeure apstākļiem, un Puses nevar vienoties par abpusēji pieņemamu alternatīvu eAgaronom Noteikumu nolūka izpildes veidu līdz šā termiņa beigām, tad Skartā Puse var izbeigt līgumiskās attiecības, rakstiski paziņojot par to Skartai Pusei.

9.3. Strīdu izšķiršana

9.3.1.Ja Jūs uzzināsiet par kādu pretenziju un lūgsiet atlīdzināt zaudējumus vai mums būs nepieciešams atrisināt kādu strīdu, nekavējoties rakstiski informējiet Mūs par savām bažām, un mēs darīsim to pašu Jūsu vietā. Vispirms mēs 60 dienu laikā mēģināsim atrisināt jebkuru strīdu starp mums izlīguma ceļā, un, ja sarunas nebūs veiksmīgas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Noteikumiem vai ir saistīta ar tiem vai to pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi atrisināta Harju apgabaltiesā (igauņu valodā Harju Maakohus) kā pirmās instances tiesā.

9.3.2.Noteikumus un jebkuras ārpuslīgumiskas saistības, kas izriet no Noteikumiem vai ir saistītas ar tiem, reglamentē Igaunijas Republikas tiesību akti. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG) nav piemērojama Mūsu noteikumiem vai līgumiem.

9.4. Atdalāmība. Ja kāda Noteikumu daļa tiek atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds konstatējums nenozīmē, ka kāds cits Noteikumu noteikums zaudē spēku, tomēr Puses centīsies labā ticībā sarunu ceļā aizstāt jebkuru Noteikumu daļu, kas atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, lai īstenotu Pušu komerciālos nodomus, parakstot Noteikumus. Pušu nespēja panākt vienošanos par aizstājošu noteikumu neietekmē pārējo Noteikumu daļu spēkā esamību.

9.5. Nav atteikuma. Jebkuras Puses nespēja jebkurā brīdī pieprasīt jebkuru Noteikumu noteikumu izpildi nekādā veidā neietekmē tās tiesības tos izpildīt, un jebkuras Puses atteikšanās no jebkura Noteikumu noteikuma pārkāpuma nav uzskatāma par šādas Puses atteikšanos no jebkura turpmāka šāda noteikuma pārkāpuma vai šādas Puses atteikšanos no jebkura cita šo Noteikumu noteikuma pārkāpuma.


 1. CITI SVARĪGI NOTEIKUMI

10.1. Noteikumu pieņemšana elektroniski. Šie Noteikumi un jebkādi to grozījumi, neatkarīgi no tā, kādā veidā tie pieņemti, visos aspektos tiks uzskatīti par līguma oriģinālu, un tiem būs tāds pats saistošs juridiskais spēks kā to oriģinālam, kas parakstīts personiski vai parakstīts digitāli vai elektroniski. Neviena no Pusēm neapgalvos, ka līgums nav noslēgts, pamatojoties uz (i) elektronisko līdzekļu izmantošanu, lai norādītu, ka piekrīt Noteikumiem, vai (ii) faktu, ka paraksts vai šo Noteikumu pieņemšana tika pārsūtīta vai paziņota, izmantojot elektroniskos līdzekļus, un katra Puse neatsaucami un uz nenoteiktu laiku atsakās no jebkādas saistītas prasības.

10.2. Elektroniskais Paziņojums. Jebkuri Mūsu paziņojumi vai citi paziņojumi, tostarp par šo Noteikumu grozījumiem, tiks sniegti pa e-pastu. Paziņojums, kas sniegts pa e-pastu, tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā dienā, kad šāds e-pasts ir nosūtīts, un izmaiņas tiks piemērotas no e-pastā norādītās dienas, bet ne agrāk kā 14 dienas pēc e-pasta saņemšanas dienas.

10.3. Uzdevums. Lauksaimnieks nedrīkst cedēt vai nodot kādai citai personai savas tiesības vai pienākumus saistībā ar Noteikumiem bez eAgronom rakstiskas piekrišanas (kuru nedrīkst nepamatoti atteikt vai kavēt). Šajos nolūkos nav pamatoti atteikt piekrišanu visu Lauksaimnieka tiesību un pienākumu cesijai vai nodošanai, ja cesionārs vai pārņēmējs (i) ir pierādāmi spējīgs izpildīt cesionāra vai nodevēja saistības saskaņā ar Līgumu; (ii) kuras finansiālais stāvoklis nav sliktāks par cedenta vai cedenta finansiālo stāvokli dienā, kad šāda persona kļūst par Noteikumu pusi; (iii) kura ir pierādāmi spējīga turpināt sniegt nodrošinājumu un/vai izpildes garantiju, kas ir vismaz līdzvērtīga tai, ko sniedz (vai ko pieprasa sniegt) cedents vai cedents; un (iv) kuras juridiskā adrese ir tajā pašā jurisdikcijā, kurā ir cedenta vai cedenta juridiskā adrese.

eAgronom bez lauksaimnieka piekrišanas var cedēt vai nodot jebkuram savas grupas uzņēmumam jebkuras savas tiesības vai pienākumus saistībā ar Noteikumiem.

10.4. Neatkarīgie darbuzņēmēji. Noteikumu Puses ir un paliek neatkarīgas puses, un nekas Noteikumos vai jebkādi ar to izpildi saistīti apstākļi nerada nekādas partnerattiecības vai kopuzņēmumu starp Pusēm vai arī nepadara vienu Pusi par otras Puses pārstāvi. Nevienai no Pusēm nav pilnvaru, tiesību vai pilnvarojuma uzlikt otrai Pusei jebkādas saistības vai atbildību vai uzņemties vai radīt jebkādas saistības vai atbildību otras Puses vārdā, izņemot gadījumus, kas īpaši paredzēti Noteikumos. 

10.5. Tiesību akti. Šajā Līgumā noteiktos pakalpojumus un pašu Līgumu reglamentē Igaunijas Republikas tiesību akti. 

10.6. Valoda. Šie Noteikumi mūsu Platformā var būt pieejami angļu valodā, kā arī citās valodās. Ja rodas domstarpības par kāda Noteikumu punkta nozīmi, tad Platformā pieejamā Noteikumu versija angļu valodā ir noteicošā attiecībā pret versiju citās valodās. 

Copyright © 2023 by eAgronom