Ilgtspējīgu lauksaimnieku ieguvumi

Ilgtspējīgu lauksaimnieku ieguvumi

Ilgtspējīgu lauksaimnieku ieguvumi

Ilgtspējīgu lauksaimnieku ieguvumi

Ilgtspējīgu lauksaimnieku ieguvumi

eAgronom palīdz lauksaimniekiem gūt papildu ieņēmumus, uzlabot augsnes kvalitāti un saņemt labākus nosacījumus aizdevumiem.

eAgronom palīdz lauksaimniekiem gūt papildu ieņēmumus, uzlabot augsnes kvalitāti un saņemt labākus nosacījumus aizdevumiem.

eAgronom palīdz lauksaimniekiem gūt papildu ieņēmumus, uzlabot augsnes kvalitāti un saņemt labākus nosacījumus aizdevumiem.

eAgronom palīdz lauksaimniekiem gūt papildu ieņēmumus, uzlabot augsnes kvalitāti un saņemt labākus nosacījumus aizdevumiem.

eAgronom palīdz lauksaimniekiem gūt papildu ieņēmumus, uzlabot augsnes kvalitāti un saņemt labākus nosacījumus aizdevumiem.

Sadarbībā ar

Sadarbībā ar

Sadarbībā ar

Sadarbībā ar

In Partnership with

Piesaistiet augsnei augstas kvalitātes oglekļa kredītus un saņemiet priekšapmaksu, lai finansētu savu ceļu uz ilgtspēju

Vienīgā lauksaimniecības oglekļa programma Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas izmanto Verra verificēto oglekļa standartu metodi.

Piesaistiet augsnei augstas kvalitātes oglekļa kredītus un saņemiet priekšapmaksu, lai finansētu savu ceļu uz ilgtspēju

Vienīgā lauksaimniecības oglekļa programma Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas izmanto Verra verificēto oglekļa standartu metodi.

Piesaistiet augsnei augstas kvalitātes oglekļa kredītus un saņemiet priekšapmaksu, lai finansētu savu ceļu uz ilgtspēju

Vienīgā lauksaimniecības oglekļa programma Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas izmanto Verra verificēto oglekļa standartu metodi.

Piesaistiet augsnei augstas kvalitātes oglekļa kredītus un saņemiet priekšapmaksu, lai finansētu savu ceļu uz ilgtspēju

Vienīgā lauksaimniecības oglekļa programma Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas izmanto Verra verificēto oglekļa standartu metodi.

Piesaistiet augsnei augstas kvalitātes oglekļa kredītus un saņemiet priekšapmaksu, lai finansētu savu ceļu uz ilgtspēju

Vienīgā lauksaimniecības oglekļa programma Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas izmanto Verra verificēto oglekļa standartu metodi.

Viegli lietojami rīki, lai sāktu oglekļa piesaisti

Pārraugiet un ziņojiet par emisijām

eAgronom programmatūra nodrošina pilnīgu pārskatu par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām saimniecībā ar iespēju integrēt savas saimniecības prakses. Jūs varat sekot līdzi augu maiņai un augu veģetācijai, izmantojot satelīta novērošanu un fiziskus lauka apmeklējumus.

Apkopojiet datus un pārvaldiet savu saimniecību

Mūsu uzraudzības un ziņošanas rīki palīdz jūsu ikdienas darbā. Plānošana un datu ievade nesagādā piepūli. Jūs varat izmantot mobilo lietotni, lai pārvaldītu savas saimniecības aktivitātes jebkurā vietā un laikā.

Vairāk nekā 1 miljons hektāru

Vairāk nekā 1 miljons hektāru

tiek pārraudzīti ar mūsu platformu

tiek pārraudzīti ar mūsu platformu

2000+ lauksaimnieku

2000+ lauksaimnieku

ir pievienojušies mums kopš 2016. gada

ir pievienojušies mums kopš 2016. gada

Kā darbojas eAgronom oglekļa programma?

Atklājiet savas saimniecības potenciālu

eAgronom veic sākotnējo oglekļa potenciāla novērtējumu, pēc kura mūsu konsultanti palīdzēs jums izstrādāt praktisku oglekļa piesaistes plānu jūsu saimniecībai ar iespēju saņemt priekšapmaksu par piesaistītajiem oglekļa kredītiem nākotnē.

Sāciet pielietot ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses

Plānojiet savu augu seku un veģetējošo augu īpatsvaru, izvairieties no tādām praksēm, kas veicina augsnes sablīvēšanos un pārmērīgu augsnes apstrādi, kā arī izmantojiet precīzās mēslošanas tehnoloģijas un citas klimatam draudzīgas metodes.

Atklājiet citas priekšrocības

Šīs darbības ne tikai ļauj jums ģenerēt oglekļa kredītus. Tās uzlabos arī jūsu augsnes kvalitāti, samazinās izmaksas un sniegs iespēju saņemt aizdevumus ar izdevīgākiem nosacījumiem.

Kopīgs darbs ilgtspējīgas nākotnes virzienā

Kopīgs darbs ilgtspējīgas nākotnes virzienā

Kopīgs darbs ilgtspējīgas nākotnes virzienā

Organisko vielu daudzuma palielināšana augsnē man ir svarīga, jo man rūp savu lauku kvalitāte. Galu galā es vēlos, lai manu lauku augsnes būtu labākā stāvoklī nekā iepriekš. Piedalīšanās oglekļa programmā mani atbalsta šī mērķa sasniegšanā."

"

"

"

Mihkel Vainula

Konvenciālais lauksaimnieks no Igaunijas, 800 ha

eAgronom oglekļa programma ir iespēja saimniecībām sākt ieviest izmaiņas, kuru mērķis ir izmaksu optimizācija, peļņa un rūpes par vidi. Man bija iespēja būt pirmajam Polijā, kas izmantoja priekšmaksājumu par oglekļa kredītiem. Tas bija svarīgs lēmums manas saimniecības attīstībā."

"

"

Michał Pietrasik

Konvenciāls lauksaimnieks no Polijas, 3000 ha

Ar mūsu atbalstu lauksaimnieki var veikt videi labvēlīgas darbības, kas citādi paliktu neizmantotas. Ar eAgronom oglekļa programmas palīdzību mēs varam vienlaikus atbalstīt vietējo lauksaimniecības ilgtspēju, kompensējot daļu no mūsu biroja ikdienas darbības oglekļa pēdas nospieduma."

"

"

Ragne Maasel

SHV ESG vadītāja

Esam pieminēti