Teenuse tingimused

Tere tulemast eAgronomi, kus saate majanduslikku kasu jätkusuutliksut põllumajandusest! Oleme ettevõte, mis on levinud paljudes riikides üle maailma. Kui Sa loed seda dokumenti ja soovid registreeruda Eestis, Lätis või Leedus, siis on "Meie" all silmas peetav ettevõte on eAgronom OÜ. Kui Sa aga asud Poolas (või Tšehhis), siis on ettevõte eAgronom Spółka z.o.o. "Meie" all on mõeldud neid ettevõtteid, olenevalt Sinu asukohast..

Oleme pühendunud sellele, et muuta sinu teekond meiega võimalikult lihtsaks ja läbipaistvaks ning need tingimused ("Tingimused") on meie reeglid ja need ei ole läbiräägitavad. Seega on need tingimused meie lepingulise suhte aluseks, kui soovid kasutada meie põllumajandusettevõtte juhtimistarkvara (“FMS”) ja osaleda meie poolt sulle süsinikdioksiidi programmis ning saada selleks vajalikku baaskonsultatsiooni ja üldist konsultatsiooni. Kui sulle tundub, et mõni neist tingimustest on ebaselge, anna meile sellest teada. Oleme alati huvitatud sinu murede mõistmisest ja tingimuste läbipaistvuse parandamisest.

Kui muudame käesolevaid Tingimusi, uuendame neid siin, et kõik saaksid muudatustest kasu. Samuti saadame muudatuste kohta e-kirja sinu poolt FMS-is esitatud aadressile. On oluline, et sa vaataksid Tingimused alati üle, kui neid muudetakse, sest kui sa jätkad platvormi või teenuste kasutamist 30 päeva jooksul pärast teavitamist, siis on see sinu märk sellest, et nõustud muudetud Tingimustega. Kui sa ei nõustu muudetud Tingimustega, siis pead sa meid kirjalikult sellest teavitama ning üheskoos proovime leida lahenduse sinu murele ja otsustame üheskoos kuidas jätkata saame.

Kui sa oled esmakordne lugeja või näed suure tähega terminit esimest korda, siis palun tutvu all olevate definitsioonidega. Samu termineid kasutame me ka oma teistes dokumentides.


 1. DEFINITSIOONID

‘Mõjutatud Pool’ tähendab seda osapoolt, keda on kirjeldatud peatükis 9.2.2.

‘Arveldusperiood’ tähendab kindlaksmääratud ajaperiood, mille jooksul sa kasutad meie teenuseid ning mille eest sa maksad meile kindlaksmääratud tasu;

Baaskonsultatsioon’ tähendab konsultatsiooni, mida on kirjeldatud peatükis 3.3;

‘Süsinikuprogramm’ tähendab eAgronomi poolt välja töötatud vabatahtlikku programmi, mis julgustab põllumehi rakendama teatavaid põllumajanduslikke tavasid, mille eesmärk on parandada mulla tervist, vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja/või suurendada süsiniku sidumist mullas, mis on valideeritud sõltumatu ja pädeva valideerimisasutuse poolt ning registreeritud rahvusvaheliselt tunnustatud platvormil ja mis kestab eeldatavasti 30 aastat..

‘Süsinikuprojekt’ tähendab üksikuid tegevusi, mida põllumees teeb mis tahes valdkonnas eAgronomi süsinikutingimuste ja süsinikuprogrammi raames, järgides programmi põhimõtteid, eesmärgiga parandada mulla tervist, vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja/või suurendada süsiniku sidumist pinnases ning seejärel luua süsiniku krediiti.

Konsultatsioon’ tähendab Baaskonsultatsiooni ja/või Üldkonsultatsiooni.

‘Rikkumisjuhtum’ on ükskõik kumma Poolega toimuv alljärgnevalt nimetatud sündmus:

 • Poole lõpetamine, likvideerimine või pankrot või sellise menetluse algatamine;

 • mis tahes käesolevate Tingimuste kontekstis oluline avaldus või garantii, mille lepinguosaline on andnud või mida loetakse antud olevat andnud osutub valeks, ebaõigeks, ebatäpseks, ebatäielikuks või eksitavaks mis tahes olulises osas ajal, mil see anti või loeti antuks;

 • Pool esitab teisele Poolele tahtlikult teavet, mis on mis tahes olulises osas vale, ebaõige, ebatäpne, ebatäielik või eksitav;

 • mis tahes muu oluline rikkumine Poole poolt mis tahes kohustuse suhtes, mis on sätestatud eAgronomi tingimustes või mis tahes muus lepingus, mille oled meiega sõlminud.

Force Majeure Teatis’ tähendab teatist, mida on kirjeldatud peatükis 9.2.1.

Põllumajandusettevõtte Juhtimistarkvara" või “FMS” tähendab eAgronomi poolt põllumeestele välja töötatud tarkvara, mis sisaldab vahendeid põllumeeste põllumajandusettevõtete tegevuse juhtimiseks;

Hinnapakkumine" tähendab hinda, mida me sulle vastava Teenuse eest pakume.;

Üldkonsultatsioon’ tähendab konsultatsiooni, mida on kirjeldatud peatükis 3.2;

Mõjutamata Pool tähendab seda osapoolt, keda on kirjeldatud peatükis 9.2.2.

Platform’ tähendab Põllumajandusettevõtte Juhtimistarkvara mobiilirakendust või brauseri versiooni;

Tellimustasu tähendab kindlaks määratud rahasummat, mis vastab kindlaksmääratud Arveldusperioodile.

Teenus’ tähendab FMS-i, Baaskonsultatsiooni ja/või Üldkonsultatsiooni;

Prooviperiood’ tähendab 14 päevast perioodi, mille jooksul sa saad kasutada FMS-I ilma Tellimustasu maksmata.


 1. MIS ON SIIN ÕIGUSLIKULT OLULINE

2.1. Tegemist on siduva lepinguga.

Need Tingimused, eAgronomi Privaatsuspoliitika, Küpsisepoliitika, Veebilehe kasutustingimused (edaspidi koos nimetatuna "eAgronomi tingimused") moodustavad täieliku lepingu sinu ja eAgronomi vahel seoses meie Teenuste ning Platvormile juurdepääsuga ja selle kasutamisega. Need eAgronomi Tingimused on õiguslikult siduv leping sinu ja eAgronomi vahel. Kui klõpsad nupule, millega nõustud eAgronomi Tingimustega või kui kasutad meie Teenuseid või nende mis tahes osa, nõustud eAgronomi Tingimustega ja nõustud, et eAgronomi Tingimused on sinu jaoks siduvad alates selle toimingu alguse kuupäevast. Lisaks sellele on kõik sinu poolt Platvormil tehtud toimingud siduvad ja jõustatavad.


 1. MIDA MEIE TEENUSED HÕLMAVAD?

3.1. Mis on FMS?

FMS on veebipõhiste ja mobiilsete põllumajandus- ja süsinikutöövahendite kogumik, mis on mõeldud sinu põllumajandusettevõtte haldamise ja arvestuse pidamise toetamiseks. FMSi kaudu võime sulle edastada ka teatavaid teateid, näiteks teadaandeid ja haldussõnumeid. Neid teated on FMSi osaks.

3.2. Mis on Üldkonsultatsioon?

Mõnikord võivad uued põllumajanduslikud tavad olla üle jõu käivad või tekib lihtsalt ideede ülevool, kuidas parandada oma põllumaid. Sellisel juhul on alati hea mõte konsulteerida ekspertidega, ehk meie agronoomiliste nõustajatega. Selleks pakume sulle meie üldkonsultatsiooni. Üldkonsultatsiooni kaudu anname sulle meie parimad nõuanded, kuidas muudatusi sinu põllumajandusettevõttes ellu viia ja maksimeerida sellest saadavat kasu. Olles meie klient, võid Sa taotleda agronoomilist nõustamist ("Üldkonsultatsioon") alati, kui Sa seda vajalikuks pead. Selleks esita meile taotlus ja me esitame selle kohta eraldi hinnapakkumise. 

3.3. Mis on Baaskonsultatsioon?

Kui sa oled huvitatud meie süsinikdioksiidi programmiga liitumisest, siis pead sa kõigepealt läbima Baaskonsultatsiooni. Baaskonsultatsiooni käigus tehakse kindlaks, kas põld sobib süsinikdioksiidi programmis osalemiseks. Selle teenuse edukaks osutamiseks küsime me ja sina esitad meile kõik olemasolevad andmed ja juurdepääsu asjaomastele põldudele. Kui põllud on süsinikdioksiidi programmis osalemiseks sobivad, siis oled sa teretulnud meie süsinikdioksiidi programmiga liituma. Meie süsinikdioksiidi programmi tingimused leiad siit [link] .


 1. KUI PALJU SEE MAKSAB JA KUIDAS MA MASKTA SAAN?

4.1. Kas ma saan FMS-i proovida enne kui ma tellimuse esitan?

Jah, pakume 14-päevast Prooviperioodi, mille jooksul saad proovida FMS-i funktsioone ja otsustada, kas soovid meie Teenust kasutada. Prooviperiood ei kohusta sind kuidagi sõlmima tellimust, kuid me peame rõhutama, et sa võid kasutada prooviperioodi ainult üks kord. Kui se otsustad kasutada prooviperioodi ja lõpetad selle enne 14 päeva möödumist, siis ei saa järelejäänud päevi tulevikus kasutada.

4.2. Kui palju pean ma FMS-I kasutamise eest maksma?

Meil ei ole FMSi kasutamise kohta konkreetset hinda kõigile põllumeestele. FMS-i kasutamise lõplik hind sõltub teie vajadustest seoses FMS-i funktsioonidega. Sul on võimalik valida premium-, standard- või piirkonnapõhiste teenusepakettide vahel. Hinnapakkumise saamiseks võta palun ühendust meie meeskonnaga meie veebisaidil olevate kontaktandmete kaudu.

4.3. Kas ma saan Hinnapakkumise üle järele mõelda?

Loomulikult ei tähenda meie Hinnapakkumise küsimine automaatselt, et pead sellega nõustuma ja hakkama kasutama FMS-i. Kõik meie poolt esitatud hinnapakkumised kehtivad 30 päeva alates kuupäevast, mil me hinnapakkumise esitame. Siinkohal peame rõhutama, et kui sa ei võta tasupakkumist vastu või ei tee seda antud aja jooksul, ei ole meil kohustust teha sulle samas summas uut pakkumist.

Kui sa küsid Hinnapakkumist Prooviperioodi jooksul ja võtad selle vastu, lõpetab Hinnapakkumise vastuvõtmine Prooviperioodi ja alustab kohe Arveldusperioodi.

4.4. Kui tihti pean ma FMS-i kasutamise eest Tellimustasu maksma?

Meie poolt esitatud Hinnapakkumine sisaldab tasu, mis tuleb tasuda üheaastase (või sõltuvalt teie piirkonnast ühe kuu) tellimuse eest ("Arveldusperiood"). Kui sa nõustud Hinnapakkumisega, on sul 7 päeva aega, et maksta meile Tellimustasu. 10 päeva enne Arveldusperioodi lõppu saad uue Arveldusperioodi kohta arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud kuupäevaks, et jätkata meie Teenuste kasutamist.

Sinu tellitud Teenusepaketi arveldamine jätkub seni, kuni sa oma Tellimuse tühistad või kuni meie sulgeme sinu konto. Sa pead tühistama oma tellimuse enne selle iga-aastast uuendamist, et vältida järgmise tasu väljamaksmist. Tellimustasud on täielikult üle antud makse sooritamisel ja me jätame endale õiguse keelduda tagasimaksete tegemisest osaliste perioodide eest..

4.5. Kas on võimalik, et mu Tellimustasu muutub?

Jah, meil on õigus aeg-ajalt suurendada Tellimustasu. Juhul, kui Tellimustasu muutub, teavitame sind aegsasti selle muutuse üksikasjadest. Igal juhul ei muutu juba makstud Tellimishind, st muudetud tasu ei pea maksma enne järgmist Arveldusperioodi.

4.6. Mis juhtub, kui ma unustan õigeaegselt maksta?

Kui te unustate õigeaegselt tasuda Tellimustasu, siis väljastame selle kohta teate, et sul on tasumata Tellimustasu. Kui sa ei maksa Tellimustasu pärast teate saamist, siis on meil õigus peatada Teenuse osutamine. Hilinenud maksete eest tuleb tasuda viivis 5,0% kuus või seadusega lubatud maksimummäär, olenevalt sellest, kumb on väiksem, pluss kõik sissenõudmiskulud.

4.7. Kui palju pean ma konsultatsioonide eest maksma?

Sama põhimõte kehtib ka siin - Konsultatsiooniteenuste eest makstav Tasu sõltub meie Hinnapakkumisest. Hinnapakkumine kehtib ja on meie jaoks siduv 30 päeva alates Hinnapakkumise tegemise kuupäevast.


 1. MILLISED ON SINU JA MEIE KOHUSTUSED?

5.1. Mida peame meie sinu heaks tegema?

Nüüd kui sinust on saanud meie klient ja plaanid hakata kasutama FMS-I või soovid saada konsultatsiooniteenust, seda ka ilma FMS-i kasutajaks hakkamata ega meie Süsinikuprogrammiga liitumata, on meie kohustused sinu ees järgnevad:

 • võimaldada sulle juurdepääsu FMS-tarkvarale sinu loodud konto kaudu;

 • anda sulle piiratud mitteeksklusiivne, mitteülekantav, mitte edasi litsentseeritav ja tühistatav õigus pääseda ligi FMS-ile ja kasutada seda sisemiselt oma äritegevuses vastavalt käesolevatele Tingimustele;

 • uurida kõiki FMS-i tööseisakuid ja proovida neid lahendada;

 • teha aeg-ajalt vajalikke tarkvarauuendusi;

 • teavitada sind õigeaegselt kõigist olulistest muudatustest FMS-is või teenuse tasudes;

 • pakkuda Konsultatsioone õigeaegselt ja parimal võimalikul viisil;

 • käituda heas usus.

5.2. Mida pead sina meie heaks tegema?

Kasutades meie Teenused oled sina kohustatud:

 • andma meile täpset informatsiooni ja teavet;

 • maksma Teenustasu õigeaegselt;

 • kasutama FMS-i ainult kooskõlas käesolevate tingimustega;

 • tegema meiega koostööd kui me teostame Konsultatsiooni;

 • olema lojaalne ja käituma heas usus.


 1. KUIDAS TOHIN MA KASUTADA MIDAGI MIS EI KUULU MULLE?

6.1. Mis annab mulle õiguse?

FMS-i kasutamise Lepingu alusel anname sulle piiratud mitteeksklusiivse, mitteülekantava, mitte edasi litsentseeritava ja tühistatava õiguse pääseda ligi FMS-ile ja kasutada seda ärisiseselt vastavalt käesolevatele Tingimustele.

Meie seevastu jätame endale õiguse deaktiveerida kontod, mis rikuvad meie tingimusi. Lisaks kinnitad käesolevate Tingimustega nõustumisega, et oled teadlik, et meil on õigus neid üldisi tavasid ja piiranguid igal ajal omal äranägemisel, etteteatamisega või ilma, muuta. Selle veebisaidi, veebirakenduse või mobiilirakenduse teatud valdkondadele võib sinu juurdepääs olla piiratud (näiteks eAgronomi süsiniku programmi moodulid, kui sa ei ole selle osaleja), ning me võime täiendavalt igal ajal omal äranägemisel piirata sinu juurdepääsu selle veebisaidi, veebirakenduse ja/või mobiilirakenduse mis tahes valdkondadele.

6.2. Mida tohin ma FMS-ga teha?

Me lubame sul kasutada FMS-i vastavalt tarkvara eesmärgile. Me jätame endale õiguse kehtestada üldised tavad ja piirangud seoses veebisaidi, veebirakenduse ja mobiilirakenduse kasutamisega. Sa nõustud, et me ei vastuta kustunud ega salvestamata sõnumite, muude teadete, andmete või muu FMS-i poolt või FMS-i kaudu säilitatava või edastatava sisu eest.

6.3. Mis juhtub kui ma käesolevaid Tingimusi rikun?

Me jätame endale kõik õigused kontode sulgemiseks, sisu redigeerimiseks või eemaldamiseks ning FMS-ile juurdepääsu tühistamiseks oma äranägemise järgi või konsultatsiooni lõpetamiseks. Sa nõustud, et me võime omal äranägemisel deaktiveerida sinu salasõna, konto (või selle mis tahes osa) või FMS-i kasutamise ning võime eemaldada ja hävitada kõik FMS-is olevad andmed või sisu mis tahes põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui meil on põhjendatud kahtlus, et sa oled rikkunud käesolevaid tingimusi. Sa nõustud, et sinu FMS-i kasutamise lõpetamine käesolevate tingimuste mis tahes sätte alusel võib toimuda ilma sind eelnevalt teavitamata, ning sa teadvustad ja nõustud, et me võime viivitamatult deaktiveerida või külmutada sinu konto ja kõik sellega seotud andmed ja failid sinu kontol ning keelata igasuguse edasise juurdepääsu sellistele failidele ja teabele. Kui konto on külmutatud, säilivad selle konto andmed 3 aastat.

Sa nõustud ja kinnitad, et me ei vastutda sinu ega ühegi kolmanda osapoole eest FMS-ile ligipääsu või Konsultatsiooniteenuse lõpetamise eest.


 1. LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

7.1. Kui kaua püsib Leping jõus?

Meie suhe Tingimuste alusel jääb kehtima Arveldusperioodi ajaks alates hetkest, mil sulle saadetakse FMS-i kasutamise eest arve, ja see kestab automaatselt täiendava Arveldusperioodi, kui soovid FMS-i kasutamist jätkata.

7.2. Kas Leping on minu jaoks igavesti siduv?

Ei, loomulikult mitte. Sul on õigus Leping lõpetada, teatades meile sellest kirjalikult 14 päeva ette enne järgmise Arveldusperioodi algust. Leping lõpeb pärast jooksva Arveldusperioodi lõppu..

7.3. Mis juhtub, kui Rikkumisjuhtum aset leiab?

Kui kumbki Pool saab teada, et teise Poole suhtes on aset leidnud Rikkumisjuhtum, peab ta sellest viivitamatult teisele Poolele kirjalikult teatama. Pool, kellega on Rikkumisjuhtum aset leidnud, võib rikkumise kõrvaldada 10 päeva jooksul alates teate kättetoimetamisest.

Kui sinu suhtes tekib Rikkumisjuhtum ja sa ei suuda seda kõrvaldada, võime lepingulise suhte viivitamatult lõpetada.

Kui meie suhtes tekib Rikkumisjuhtum ja me ei suuda seda kõrvaldada 10 päeva jooksul alates teate kättetoimetamisest, võid sa lõpetada meiega sõlmitud lepingulise suhte.


 1. KINNITUSED JA GARANTIID

8.1. Vastastikused kinnitused ja garantiid. Kumbki Pool kinnitab ja garanteerib: (a) et ta on nõuetekohaselt organiseeritud, kehtib ja on oma asutamiskoha või organisatsiooni jurisdiktsiooni seaduste kohaselt kehtiv ning et tal on  volitused sõlmida ja täita Tingimuste kohaseid kohustusi; (b) et tingimuste täitmine ja täitmine ei ole vastuolus ega riku ühtegi muud lepingut, mille osaline ta on või mis on tema suhtes siduv, ega ühtegi korraldust, otsust, määrust või muud tema suhtes kohaldatavat piirangut; ja (c) et tingimused moodustavad sellise lepinguosalise kehtiva ja siduva kohustuse ning on täitmisele pööratavad sellise lepinguosalise suhtes vastavalt nende tingimustele.

8.2. Põllumene kinnitused ja garantiid. Sina kinnitad ja garanteerid meile, et:

 • kõik sinu dokumendid ja andmed, mida sa meile seoses Tingimustega esitad, on kõigis olulistes aspektides tõesed, täpsed, täielikud ja mitte eksitavad;

 • sa järgid kõiki seadusi, määrusi, lubasid ja litsentse (sealhulgas, kuid mitte ainult, keskkonnakaitsega seotud seadusi), mis kehtivad või reguleerivad tingimuste täitmist, ning sinu vastu ei ole käimasolevaid, pooleliolevaid või ähvardavaid kohtu- või muid õiguslikke või regulatiivseid menetlusi;

 • puuduvad sinu äritegevusega seotud asjaolud või asjaolud, mida sa ei ole meile selgesõnaliselt teatavaks teinud ja mille avalikustamise korral oleks võinud mõistlikult eeldada, et need mõjutavad meie otsust sõlmida sinuga leping;

 • sa ei ole osalenud ega osale käesoleva lepingu kehtivuse ajal pettuses, altkäemaksu andmises, korruptsioonis, kuritegeliku organisatsiooni, rahapesu, terrorismi rahastamise, terrorismi või terroristliku tegevusega seotud kuritegudes, lapstööjõu kasutamises või muudes inimkaubanduse vormides ning oled järginud kehtivaid rahvusvahelisi ja siseriiklikke seadusi, määrusi (sealhulgas kohalikke) ja konventsioone.


 1. KUI ASJAD LÄHEVAD VALESTI

Lisaks sellele, kui leiab aset peatükis 7 kirjeldatud Rikkumisjuhtum

9.1. Vastutuse piirang

9.1.1. Hüvitamine. Sa kindlustad ja vabastad eAgronomi ja eAgronomi töötajad (sealhulgas, kuid mitte ainult, turustajad ja esindajad) kõigist meetmetest, sealhulgas mõistlikest advokaaditasudest, mis tulenevad sinu juurdepääsust ja/või teenuste kasutamisest või on sellega seotud, sealhulgas, kuid mitte ainult, ebaõige, ebatäieliku või eksitava teabega seotud küsimuste eest; laim, eraelu puutumatuse rikkumine, autoriõiguse, ärinime, kaubamärgi, teenindusmärgi või muu intellektuaalse omandi rikkumine, mis tahes defektne toode või mis tahes vigastus või kahju isikule või varale, mis on põhjustatud mis tahes toodete poolt, mida müüakse või muul viisil levitatakse Teenuse kaudu või seoses Teenusega, või mis tahes kohaldatava seaduse rikkumine.

9.1.2. Rahalise vastutuse piirang. Meie rahaline vastutus Tingimuste alusel või nendega seoses on piiratud ja ei ületa maksimaalselt seadusega lubatud ulatuses mingil juhul sulle Tingimuste alusel makstava hüvitise koguväärtust, kui midagi ei ole makstud, 100 eurot..

9.1.3. Kaudne kahju. Mitte mingil juhul ei vastuta me mis tahes kaudse kahju või saamata jäänud kasumi eest seoses Tingimuste rikkumisega..

9.1.4. Piiramatu vastutus. Vastutuse piirangut ei kohaldata, kui Tingimusi rikutakse tahtlikult.

9.1.5. Kinnitus. Samuti nõustud ja tunnistad, et meie võime pakkuda teenuseid FMS-i kaudu sõltub sellest, kas kolmandad osapooled jätkavad oma teenuste osutamist kättesaadaval ja katkematul viisil. Kui nende teenuste osutamine katkeb, ei pruugi me olla võimelised oma teenuseid FMS-i kaudu osutama. Me ei vastuta ega võta vastutust käesoleva lepingu alusel pakutavate teenuste mis tahes katkestuste eest, mis on põhjustatud selliste kolmandate isikute pakutavate teenuste mittekättesaadavusest.

9.2. Force Majeure ehk vääramatu jõud

9.2.1. Mis on Force Majeure? Asjaolud, mis ei ole Poole kontrolli all (sealhulgas, kuid mitte ainult) tulekahju, üleujutus, pandeemia, plahvatus ja õnnetus, sõda, streik, embargo, valitsuse nõuded, tsiviil- ja sõjaväevõimud, rahvarahutused, andmete ebaseaduslik kasutamine, materjalide või tööjõu saamatus, oluliste lepingute lõpetamine kolmandate isikute poolt või mis tahes muu põhjus, mis ei ole osapoole mõistliku kontrolli all. Pool peab võtma mõistlikke meetmeid, et vältida või leevendada vahepealseid sündmusi ja nende tagajärgi.

9.2.2. Kuidas käituda kui Force Majeure juhtub? Kui üks Pool ("Mõjutatud Pool") ei saa või eeldab, et ta ei saa täita käesolevate Tingimuste kohast kohustust vääramatu jõu sündmuse tõttu, peab ta teisele Poolele ("Mittemõjutatud Pool") esitama kirjaliku teate e-posti teel, esitades üksikasjad vääramatu jõu sündmuse kohta ("Force Majeure Teatis") 3 päeva jooksul alates vääramatu jõu sündmusest teadasaamisest..

9.2.3. Kui Mõjutatud Pool ei saa täita Tingimustest tulenevat kohustust vääramatu jõu sündmuse tõttu, on selline mittetäitmine: (i) lubatud ajal ja ulatuses, mil vääramatu jõu sündmus takistab täitmist, kuid ainult sel ajal ja ulatuses; ja (ii) ei tekita mingit vastutust Mõjutamata Poole ees mis tahes kahju eest, mis tuleneb või on kuidagi seotud sellise mittetäitmisega vääramatu jõu sündmuse ajal.

9.2.4. Mõjutatud Pool teeb kõik mõistlikud jõupingutused, et kõrvaldada või leevendada vääramatu jõu mõju.

9.2.5. Vääramatu jõu sündmus ei vabasta ühtki Poolt mis tahes käesolevate Tingimuste kohasest kohustusest, mida ta on võimeline täitma vaatamata vääramatu jõu sündmusele, sealhulgas mis tahes kohustusest esitada käesolevate Tingimuste kohane teade..

9.2.6. Kui Mõjutatud Pool ei suuda vääramatu jõu tõttu täita Tingimustest tulenevat kohustust ja see mittetäitmine kestab 6 kuud pärast kuupäeva, mil Mõjutamata Pool sai teate vääramatu jõu kohta, ilma et pooled saaksid selle perioodi lõpuks pidada läbirääkimisi mõlemale Poolele vastuvõetava alternatiivse võimaluse leidmiseks eAgaronomi Tingimuste eesmärgi täitmiseks, võib Mõjutamata Pool lõpetada lepingulise suhte, teatades sellest kirjalikult Mõjutatud Poolele.

9.3. Vaidluste lahendamine

9.3.1. Kui sa saad teada mis tahes nõudest ja taotled hüvitist või kui meil on vaja lahendada mõni vaidlus, siis teavita meid viivitamata kirjalikult oma murest, ja me teeme sama sinu jaoks. Me püüame esmalt lahendada kõik meie vahelised vaidlused 60 päeva jooksul sõbralike läbirääkimiste teel ja kui läbirääkimised ei ole edukad, siis lahendatakse kõik vaidlused, vaidlused või nõuded, mis tulenevad Tingimustest või on seotud nende rikkumise, lõpetamise või kehtetusega, lõplikult Harju Maakohtus (esimeses kohtuastmes).

9.3.2. Tingimusi ja mis tahes lepinguväliseid kohustusi, mis tulenevad tingimustest või on nendega seotud, reguleerivad Eesti Vabariigi seadused. Meie tingimuste või lepingute suhtes ei kohaldata ÜRO kaupade rahvusvahelise müügiõiguse konventsiooni (CISG).

9.4. Eraldatavus. Kui tingimuste mis tahes osa tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, ei muuda selline otsus kehtetuks ühtegi muud tingimuste sätet, kuid Pooled püüavad siiski heas usus peetavate läbirääkimiste teel asendada mis tahes osa tingimustest, mis tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, et viia ellu Poolte kavatsused Tingimuste allkirjastamisel. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele asendussätte osas, ei mõjuta see Tingimuste ülejäänud osade kehtivust.

9.5. Loobumist ei ole. Kui ükskõik milline Pool ei nõua mis tahes ajal Tingimuste mis tahes sätete täitmist, ei mõjuta see mingil viisil tema õigust nende täitmisele, ja kui ükskõik milline Pool loobub Tingimuste mis tahes sätte rikkumise tagajärgede rakendamise nõudmisest, ei tõlgendata seda nii, et see Pool loobub sellise sätte mis tahes järgnevast rikkumise tagajärje rakendamise loobumisest või loobub mis tahes muu käesoleva lepingu sätte rikkumise tagajärje rakendamisest.


 1. MUUD OLULISED TINGIMUSED

10.1. Tingimuste elektrooniline aktsepteerimine. Neid Tingimusi ja nende mis tahes muudatusi, mis tahes viisil vastu võetud, käsitletakse igal viisil ja igas mõttes kui originaallepingut ning neil on sama siduv õiguslik mõju, kui oleks tegemist isiklikult või digitaalselt või elektrooniliselt allkirjastatud originaalversiooniga. Kumbki Pool ei väida, et leping ei ole tekkinud kas (i) elektrooniliste vahendite kasutamise tõttu Tingimuste aktsepteerimiseks või (ii) asjaolu tõttu, et allkiri või käesolevate Tingimuste aktsepteerimine edastati või edastati elektrooniliste vahendite kaudu, ning kumbki Pool loobub tagasivõtmatult ja tähtajatult kõigist sellega seotud nõuetest.

10.2. Elektrooniline teavitamine. Kõik meie poolt edastatavad teated või muud teated, sealhulgas need, mis puudutavad käesolevate tingimuste muudatusi, edastatakse e-posti teel. E-posti teel esitatud teade loetakse kättesaaduks järgmisel kuupäeval, mil selline e-kiri saadetakse, ja muudatused hakkavad kehtima alates e-kirjas märgitud kuupäevast, kuid mitte varem kui 14 päeva pärast e-kirja kättesaamist.

10.3. Loovutamine ja üle andmine. Põllumees ei tohi loovutada ega üle anda ühelegi isikule oma õigusi või kohustusi seoses Tingimustega ilma eAgronomi kirjaliku nõusolekuta (mille andmisest ei tohi põhjendamatult keelduda või sellega viivitada). Sel eesmärgil on põhjendamatu keelduda nõusoleku andmisest kõigi Põllumehe õiguste ja kohustuste loovutamiseks või üleandmiseks, kui loovutaja või ülevõtja i) on tõendatavalt võimeline täitma loovutaja või üleandja lepingust tulenevaid kohustusi; (ii) kelle finantsseisund ei ole halvem kui loovutajal või üleandjal kuupäeval, mil selline isik saab tingimuste osaliseks; iii) kes on tõendatult võimeline jätkuvalt esitama tagatisi ja/või täitmistagatisi, mis on vähemalt võrdsed loovutaja või üleandja poolt esitatud (või nõutavate) tagatistega; ja iv) kelle registreeritud asukoht on samas jurisdiktsioonis kui loovutajal või üleandjal.

eAgronom võib loovutada või üle anda mis tahes oma kontserni ettevõttele mis tahes oma õigusi või kohustusi seoses Tingimustega ilma Põllumehe nõusolekuta..

10.4. Sõltumatud töövõtjad. Tingimuste Pooled on ja jäävad sõltumatuteks osapoolteks ning miski Tingimustes või nende täitmisega seotud asjaoludes ei tekita Poolte vahel mingit partnerlust või ühisettevõtet ega tee üht Poolt teise poole esindajaks. Kumbki Pool ei oma ega kinnita, et tal on volitused, õigused või volitused siduda teist Poolt mis tahes kohustusega või vastutusega või võtta või luua teise Poole nimel kohustusi või vastutust, välja arvatud juhul, kui see on Tingimustes konkreetselt sätestatud. 

10.5. Seadusandlus. Käesoleva Lepingu kohaste Teenuste ja Lepingu enda suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi. 

10.6. Keel. Need Tingimused võivad olla meie Platvormil kättesaadavad nii inglise kui ka teistes keeltes. Kui tekib vaidlus tingimuste mõne klausli tähenduse üle, siis on Platvormil kättesaadavate tingimuste ingliskeelne versioon ülimuslik muudes keeltes versioonide suhtes. 

Copyright © 2023 by eAgronom