Sīkfailu Politika

Tāpat kā daudzās vietnēs, arī mūsu vietnē tiek izmantoti sīkfaili. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka mēs varam izmantot sīkfailus. Lai iegūtu sīkāku aprakstu, lūdzu, lasiet tālāk.

Šis dokuments informē Lietotājus par tehnoloģijām, kas palīdz šai Tīmekļa vietnei sasniegt turpmāk aprakstītos mērķus. Šādas tehnoloģijas ļauj Īpašniekam piekļūt un saglabāt informāciju (piemēram, izmantojot sīkfailu) vai izmantot resursus (piemēram, palaižot skriptu) Lietotāja ierīcē, kad tas mijiedarbojas ar šo Vietni.

Vienkāršības labad šajā dokumentā visas šādas tehnoloģijas ir definētas kā "Izsekotāji", ja vien nav iemesla tās atšķirt.

Piemēram, lai gan Sīkfailus var izmantot gan tīmekļa, gan mobilajās pārlūkprogrammās, būtu neprecīzi runāt par Sīkfailus mobilo lietotņu kontekstā, jo tie ir pārlūkprogrammā bāzēts Izsekotājs. Šā iemesla dēļ šajā dokumentā termins Sīkfaili tiek lietots tikai tad, ja tas ir īpaši domāts, lai norādītu konkrēto Izsekotāja veidu.

Dažiem mērķiem, kuriem tiek izmantoti Izsekotāji, var būt nepieciešama arī Lietotāja piekrišana. Ja piekrišana ir dota, to jebkurā laikā var brīvi atsaukt, ievērojot šajā dokumentā sniegtos norādījumus.

Šajā Tīmekļa vietnē tiek izmantoti tikai īpašnieka tieši pārvaldīti izsekotāji (tā sauktie "pirmās puses" Izsekotāji). Pirmās puses sīkfailu un citu līdzīgu izsekotāju derīguma un derīguma termiņa beigas var atšķirties atkarībā no Īpašnieka noteiktā darbības laika. Daži no tiem beidzas pēc Lietotāja pārlūkošanas sesijas beigām.


Darbības, kas ir obligāti nepieciešamas šīs Tīmekļa vietnes darbībai un Pakalpojuma sniegšanai

Šī Tīmekļa vietne izmanto tā sauktās "tehniskās" Sīkfaili un citi līdzīgi izsekotāji, lai veiktu darbības, kas ir obligāti nepieciešamas Pakalpojuma darbībai vai sniegšanai.


Pirmās puses Izsekotāji

Uzglabāšanas ilgums: neierobežots


Kā pārvaldīt preferences un sniegt vai atsaukt piekrišanu

Ir dažādi veidi, kā pārvaldīt ar Izsekošanas ierīci saistītās preferences un vajadzības gadījumā sniegt un atsaukt piekrišanu:

Lietotāji var pārvaldīt ar Izsekotājiem saistītās preferences tieši savas ierīces iestatījumos, piemēram, novēršot Izsekotāju izmantošanu vai glabāšanu.

Turklāt, ja Izsekotāju izmantošana ir balstīta uz piekrišanu, Lietotāji var sniegt vai atsaukt šādu piekrišanu, iestatot savas preferences paziņojumā par sīkdatnēm vai attiecīgi atjauninot šīs preferences, izmantojot attiecīgo piekrišanas preferenču logrīku, ja tāds ir pieejams.

Izmantojot attiecīgās pārlūkprogrammas vai ierīces funkcijas, ir iespējams arī dzēst iepriekš saglabātos Izsekotājus, tostarp tos, kas izmantoti, lai atcerētos Lietotāja sākotnējo piekrišanu.

Pārējos Izsekotājus pārlūkprogrammas lokālajā atmiņā var izdzēst, dzēšot pārlūkošanas vēsturi.


Atrašanās vietas Izsekošanas iestatījumi

Lietotāji informāciju par to, kā pārvaldīt Sīkfailus visbiežāk izmantotajās pārlūkprogrammās, var atrast, piemēram, šādās adresēs:

Lietotāji var arī pārvaldīt noteiktas mobilajās lietotnēs izmantoto Izsekotāju kategorijas, atsakoties no tām, izmantojot attiecīgos ierīces iestatījumus, piemēram, ierīces reklāmas iestatījumus mobilajām ierīcēm vai izsekošanas iestatījumus kopumā (Lietotāji var atvērt ierīces iestatījumus un meklēt attiecīgo iestatījumu).


Piekrišanas atteikuma sekas

Lietotāji var brīvi izlemt, vai dot piekrišanu. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka Izsekošanas ierīces palīdz šai Tīmekļa vietnei nodrošināt Lietotājiem labāku pieredzi un uzlabotas funkcijas (saskaņā ar šajā dokumentā izklāstītajiem mērķiem). Tāpēc, ja Lietotājs nav devis piekrišanu, Īpašnieks, iespējams, nevarēs nodrošināt ar to saistītās funkcijas.


Īpašnieks un Datu Pārzinis

eAgronom OÜ
Telliskivi 60/1
Tallinn
10412
Igaunija

Īpašnieka kontaktinformācijas e-pasts: legal@eagronom.com 

Ņemot vērā objektīvo sarežģītību, kas saistīta ar izsekošanas tehnoloģijām, Lietotāji tiek aicināti sazināties ar Īpašnieku, ja viņi vēlas saņemt jebkādu papildu informāciju par šādu tehnoloģiju izmantošanu šajā Tīmekļa vietnē.


Definīcijas un juridiskās atsauces


Personas Dati (vai Dati)

Jebkura informācija, kas tieši, netieši vai saistībā ar citu informāciju, tostarp personas identifikācijas numuru, ļauj identificēt vai identificēt fizisku personu.


Lietošanas Dati

Informācija, kas tiek apkopota automātiski, izmantojot šo Tīmekļa Vietni (vai šajā Tīmekļa vietnē izmantotos trešo pušu pakalpojumus), kas var ietvert: to datoru IP adreses vai domēna nosaukumus, kurus izmanto Lietotāji, kas izmanto šo Tīmekļa Vietni, URI adreses (Uniform Resource Identifier), pieprasījuma laiku, metodi, kas izmantota, lai iesniegtu pieprasījumu serverim, saņemto atbildes failu lielumu, ciparu kodu, kas norāda servera atbildes statusu (veiksmīgs rezultāts, kļūda utt.). ), izcelsmes valsts, Lietotāja izmantotās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas funkcijas, dažādi dati par apmeklējuma laiku (piem, laiks, kas pavadīts katrā lietojumprogrammas lapā) un sīkāka informācija par lietojumprogrammā veikto ceļu, īpaši norādot apmeklēto lapu secību, kā arī citi parametri par ierīces operētājsistēmu un/vai lietotāja IT vidi.


Lietotājs

Persona, kas izmanto šo Tīmekļa Vietni un kas, ja vien nav norādīts citādi, sakrīt ar Datu Subjektu.


Datu Subjekts

Fiziskā persona, uz kuru attiecas Personas Dati.


Datu Apstrādātājs (vai Datu Pārzinis)

Fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas apstrādā Personas datus Pārziņa vārdā, kā aprakstīts šajā privātuma politikā.


Datu Pārzinis (vai Īpašnieks)

Fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citām nosaka Personas Datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, tostarp drošības pasākumus attiecībā uz šīs Tīmekļa vietnes darbību un izmantošanu. Datu Pārzinis, ja vien nav norādīts citādi, ir šīs Tīmekļa vietnes Īpašnieks.


Šī Tīmekļa vietne (vai šī Pieteikums)

Līdzekļi, ar kādiem tiek vākti un apstrādāti Lietotāja Personas Dati.


Pakalpojums

Pakalpojums, ko sniedz šī Tīmekļa vietne, kā aprakstīts relatīvajos noteikumos (ja tādi ir pieejami) un šajā vietnē/pieteikumā.


Eiropas Savienība (vai ES)

Ja vien nav norādīts citādi, visas atsauces uz Eiropas Savienību šajā dokumentā ietver visas pašreizējās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas dalībvalstis.


Sīkfaili

Sīkfaili ir Izsekošanas ierīces, kas sastāv no nelieliem datu kopumiem, kuri tiek saglabāti Lietotāja pārlūkprogrammā.


Izsekošanas līdzeklis

Izsekošanas līdzeklis apzīmē jebkuru tehnoloģiju - piemēram, Sīkfailus, unikālos identifikatorus, tīmekļa bākas, iestrādātos skriptus, e-tagus un pirkstu nospiedumus - kas ļauj izsekot Lietotājus, piemēram, piekļūstot Lietotāja ierīcei vai saglabājot tajā informāciju.


Juridiskā informācija

Šis paziņojums par konfidencialitāti ir sagatavots, pamatojoties uz vairāku tiesību aktu noteikumiem, tostarp Regulas (EK) Nr. Regulas (ES) 2016/679 (Vispārīgā Datu Aizsardzības Regula) 13./14. pantu.

Šī privātuma politika attiecas tikai uz šo Tīmekļa Vietni, ja šajā dokumentā nav norādīts citādi.

Copyright © 2023 by eAgronom