Principiile Programului Carbon eAgronom

31.05.2023

Următorul ghid prezintă principalele condiții de utilizare importante pentru Programul Carbon eAgronom (Programul). Acestea sunt cerințe pentru a obține o certificare validată extern și recunoscută la nivel mondial pentru creditele noastre de carbon - care este necesară pentru a avea acces la piața voluntară globală de carbon premium și pentru a obține prețuri de vânzare a carbonului fiabile și ridicate pentru a plăti cultivatorii participanți. eAgronom își certifică Programul Carbon și își înregistrează creditele cu Verra, cel mai recunoscut și de încredere certificator de credite de carbon din lume. Mai mult de 60% din tranzacțiile voluntare de credite de carbon la nivel mondial sunt realizate cu credite certificate Verra. Următoarele principii se bazează pe metodologia Verra VM0042 pentru gestionarea avansată a terenului agricol, V2.0; pentru informații mai detaliate, consultați: https://verra.org/wp-content/uploads/2023/05/VM0042-Improved-ALM-v2.0.pdf  


Aplicabilitate

În prezent, Programul eAgronom se aplică doar terenurilor cu rotație neperenă. 


Adiționalitate

Proiectele trebuie să dovedească așa-numita adiționalitate. Proiectele pot fi considerate suplimentare dacă activitățile lor:

 • Se preconizează că vor genera beneficii suplimentare față de scenariul de referință inițial.

 • Nu sunt impuse de lege (de exemplu, dacă legea ar impune culturile de acoperire).

 • Stimulează schimbarea în cadrul exploatației agricole în vederea sechestrării carbonului sau a reducerii emisiilor.

 • Nu ar fi fost inițiate sau nu ar fi continuat fără venitul din carbon.


Constrângeri

Suprafața utilizată pentru Proiectul Carbon trebuie să fi fost teren cultivat timp de cel puțin 10 ani înainte de înscrierea în program, adică suprafața proiectului nu trebuie să fi fost curățată de ecosistemul nativ în perioada de 10 ani anterioară datei de începere a Proiectului Carbon.


Perioada de creditare

Programul le va permite fermierilor să genereze venituri din emisiile de dioxid de carbon până în anul 2041 (inclusiv).. Perioada de creditare pentru activitățile de sechestrare va dura până în 2041, cu o longevitate totală minimă de 30 de ani, ceea ce înseamnă că activitățile de monitorizare trebuie să continue până la 30 de ani. 


Rezervor de carbon

Rezervorul de carbon raportabil, în care se realizează sechestrarea carbonului, poate include carbonul organic din sol și biomasa lemnoasă de la suprafață.


Practici agricole aplicabile

Următoarele practici agricole sunt în prezent aprobate și atribuite în cadrul Programului eAgronom (dacă este posibil să se aplice):

 • Tranziția de la practicile convenționale la practicile de agricultură conservativă în producția arabilă:

  • Reducerea perturbării solului, asigurând în același timp o structură bună a solului: 

   • reducerea lucrărilor solului și/sau aplicarea metodei fără lucrări ale solului,

   • tehnologia de lucrare a solului în benzi

   • reducerea numărului de treceri

   • reducerea adâncimii arăturii

   • aratul ocazional pentru combaterea buruienilor perene

  •  Creșterea acoperirii solului: 

   • Implementați sau intensificați frecvența culturilor de acoperire (sau a culturilor intermediare), dacă situația o permite:

    • Atunci când vremea și rotația o permit, includeți o cultură de acoperire între recoltă și cultura următoare

    • Îmbunătățirea calității culturilor de acoperire și adaptabilitatea la condițiile locale și la perioada anului

    • Semănat și culturi mixte (de exemplu, culturi complementare)

    • Luarea în considerare a culturilor de iarnă ca o modalitate de acoperire a solului în absența oricărei acoperiri

 • Gestionarea reziduurilor de cultură: lăsarea pe câmp a cât mai multor reziduuri de cultură după recoltare, sporind astfel biomasa rămasă pe câmp și protejând solul de eroziune și de evaporarea umidității din miriște

 • Reducerea îngrășămintelor cu azot 

  •  cu cel puțin 5% în valoare absolută față de valoarea de referință 

  • îmbunătățirea aporturilor anorganice de azot

  • îmbunătățirea aporturilor organice de azot

   • este încurajată utilizarea gunoiului de grajd, a dejecțiilor lichide, a digestatului sau a dejecțiilor din apa reziduală, înlocuind totodată sursele sintetice de fertilizare cu azot

   • adaptarea rotației culturilor pentru a permite cultivarea leguminoaselor (fie ca o cultură comercială, fie ca o cultură de acoperire) care ar fi o sursă naturală de azot

 • Optimizarea rotației culturilor: 

  • îmbunătățirea aporturilor de fertilizare (leguminoase în rotație, drept culturi comerciale sau de acoperire), 

  • înlocuirea unei culturi de primăvară prin culturi de iarnă echivalente 


Eligibilitate

 • Câmpurile agricole implicate în proiect trebuie să fi fost în aceeași clasă de utilizare a terenurilor în ultimii 10 ani (nu trebuie să existe câmpuri care au fost transformate recent, de exemplu, prin despăduriri sau transformarea pășunilor în terenuri de cultură);

 • Câmpurile nu sunt folosite pentru pășunatul animalelor sau ca pajiști de rotație 

 • Câmpurile nu sunt clasificate ca pajiști permanente, turbării sau zone umede

 • Nu s-a ars biomasă pe câmpuri

 • Câmpurile nu au fost implicate în niciun alt program de sechestrare a carbonului sau de emisii de gaze cu efect de seră fără aprobarea eAgronom după o evaluare internă a compatibilității. 

 • Fermierii trebuie să implementeze noi practici agricole

  • în cazul în care fermierul pune deja în aplicare aceste practici de peste 2 ani, suprafața și activitățile nu sunt eligibile


Comentarii suplimentare privind practicile: 

Până în prezent, din cauza lipsei de claritate sau a unor soluții MRV simple pentru situații specifice, nu recunoaștem următoarele practici în programul nostru, în ciuda impactului lor benefic asupra sănătății solului și a potențialului de sechestrare a carbonului: 

 • aplicarea de cărbune din biomasă 

 • biomasă lemnoasă

Atunci când vă selectați câmpurile, luați în considerare următoarele: 

 • alegeți toate câmpurile pe care intenționați să aplicați o modificare de practică în timpul perioadei contractuale și activați numai câmpurile care fac obiectul a cel puțin o modificare de practică în sezonul în curs.

 • excludeți câmpurile care prezintă un risc ridicat de schimbare a regimului de proprietate în timpul perioadei contractuale.

Gestionarea apei și irigațiile nu sunt incluse ca o schimbare de practică.


Ce anume afectează negativ nivelurile de sechestrare? 

Următoarele culturi pot intra în rotație, dar fie nu vor genera Credite de proiect, fie ar putea chiar influența negativ nivelurile de sechestrare într-un anumit an: 

 • Culturi rădăcinoase în anumite anotimpuri (de exemplu, cartofi) 

 • Legume

Programul acceptă aratul ocazional, deși va avea un impact negativ asupra cantității de Credite de proiect generate în ferma dumneavoastră în anul respectiv.


Evaluarea de referință

Programul le solicită fermierilor să furnizeze date istorice de bază privind gestionarea fermei pentru ultimii trei ani, pentru a dovedi eligibilitatea în cadrul Programului, și apoi o prezentare mai detaliată după înscriere. Datele istorice includ culturile, istoricul rotației, randamentul culturilor, practicile anterioare, utilizarea îngrășămintelor și a inputurilor. Aceste date vor fi utilizate doar pentru cerințele de certificare și pentru îmbunătățirea programului de carbon. Nu vor fi vândute mai departe și nu vor fi utilizate în niciun alt scop.


Adăugarea de teren la contract

Programul dispune de o anumită flexibilitate în ceea ce privește adăugarea de ferme și câmpuri de-a lungul timpului. 

 • Suprafețe suplimentare de teren pot fi adăugate la Program în orice moment, după primirea acordului eAgronom.

 • Orice zonă nouă adăugată la Program trebuie să respecte cerințele Programului.

 • Baza de referință pentru noile zone adăugate la program va fi stabilită în funcție de data primei implementări în practică.

 • Noile zone adăugate la Program vor începe să genereze credite odată ce noile zone au fost validate și confirmate ca făcând parte din Program.

 • Noile zone adăugate la Program vor prelungi perioadele de creditare existente în cadrul Programului 


Retragerea timpurie din proiect

Programul dispune de o anumită flexibilitate în ceea ce privește eliminarea fermelor și a câmpurilor. 

 • Câmpurile sau fermele pot fi scoase din Program în orice moment după ce au primit acordul eAgronom.

 • După eliminarea unui câmp din Program, acesta nu mai poate fi adăugat din nou. Adiționalitatea va fi cel mai probabil pierdută pentru orice alt proiect privind emisiile de dioxid de carbon la care ați putea dori să vă alăturați pe viitor împreună cu altcineva.

 • Decizia de eliminare a câmpurilor/fermelor din Program trebuie să fie comunicată către eAgronom cu cel puțin 30 de zile înainte de încetarea practicilor convenite pe câmpurile respective.

 • Dacă faceți parte din Program de cel puțin cinci ani, Dumneavoastră sunteți de acord să monitorizăm de la distanță Câmpurile până la 30 de ani pentru a ne asigura că nu există relocări ale emisiilor și pierderi de permanență. 

 • Dacă faceți parte din Program de mai puțin de cinci ani sau dacă identificăm relocări anormale ale emisiilor și ați vândut orice Credite comerciale, atunci, din păcate, aceste Credite comerciale vor fi considerate pierdute și va trebui să returnați încasările primite de pe urma Creditelor comerciale vândute.

 • Noi monitorizăm numărul de Credite comerciale care vor fi emise sau au fost emise în ceea ce privește câmpul în cauză, iar dumneavoastră trebuie să restituiți orice compensație în avans primită pentru câmpul în cauză și să plătiți o dobândă pentru compensația în avans care trebuie restituită, la o rată de 8% pe an, calculată de la data primirii compensației de către dumneavoastră.


Verificarea externă

eAgronom va angaja un auditor extern pentru a verifica dacă Programul generează credite de carbon în conformitate cu cerințele certificatorului și dacă cultivatorul respectă condițiile de implementare a Contractului încheiat cu Fermierii pentru Programul Carbon. Este necesar ca Fermierul să colaboreze la astfel de audituri, deși, având în vedere numărul de ferme din cadrul proiectului, șansele ca ferma Dumneavoastră să fie auditată sunt mici. 


Relocări ale emisiilor

Termenul de relocări ale emisiilor de dioxid de carbon desemnează situația în care implementarea proiectelor de carbon determină o creștere a emisiilor de GES în afara limitelor proiectului. Acest lucru nu este permis. De exemplu, creșterea cantității de îngrășăminte organice aplicate în mod normal pe câmpuri și scăderea semnificativă a productivității fermei pot duce la relocări ale emisiilor.


Permanență

Un program de eliminare a carbonului de mare valoare trebuie să dovedească așa-numita permanență, adică să fie foarte probabil ca respectivul carbonul stocat în cadrul Programului să nu mai fie eliberat niciodată în atmosferă. Acest lucru înseamnă, de exemplu, că terenurile supuse practicilor de conservare nu pot fi refolosite în agricultura convențională. Pentru a gestiona un astfel de risc, în conformitate cu cerințele de certificare, Programul creează numai credite comerciale, adică Credite comerciale pentru aproximativ 75-80% din sechestrarea de carbon generată. Restul se depune într-un așa-numit fond tampon de permanență, adică Rezerva tampon de permanență, care va fi utilizat în cazul în care anumite motive externe forțează anularea practicilor. Această Rezervă tampon de permanență protejează cultivatorii în cadrul Programului, menținând credibilitatea și prețurile Creditelor comerciale vândute la un nivel ridicat. 


Raportare/documentație

Programul le solicită fermierilor să furnizeze date prin intermediul Platformei noastre și documentație pentru fiecare dintre câmpurile care urmează să fie incluse în Program, cum ar fi (dar fără a se limita la):

 • Locația și detaliile de referință ale acestora

 • Trei ani de date agronomice și operaționale istorice

 • Domeniul de aplicare a modificărilor planificate ale practicilor 

 • Anual, date agronomice și operaționale pentru anul precedent

Copyright © 2023 by eAgronom