Polityka Cookies

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, nasza wykorzystuje pliki cookie. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis, czytaj dalej.

Niniejszy dokument informuje Użytkowników o technologiach, które pomagają tej Witrynie osiągać cele opisane poniżej. Technologie te umożliwiają Właścicielowi uzyskiwanie dostępu i przechowywanie informacji (na przykład za pomocą plików cookie) lub korzystanie z zasobów (na przykład poprzez uruchomienie skryptu) na urządzeniu Użytkownika podczas interakcji z niniejszą Witryną.

Dla uproszczenia, wszystkie takie technologie są zdefiniowane jako "Trackery" w tym dokumencie - chyba że istnieje powód do rozróżnienia.

Na przykład, chociaż pliki Cookie mogą być używane zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i mobilnych, mówienie o plikach Cookie w kontekście aplikacji mobilnych byłoby niedokładne, ponieważ są one trackerami opartymi na przeglądarce. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin "pliki Cookie" jest używany tylko wtedy, gdy ma on konkretnie wskazywać na ten konkretny typ Trackera.

Niektóre z celów, do których wykorzystywane są Trackery, mogą również wymagać zgody Użytkownika. Za każdym razem, gdy zgoda zostanie udzielona, można ją swobodnie wycofać w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Witryna wykorzystuje wyłącznie Trackery zarządzane bezpośrednio przez Właściciela (tzw. Trackery "własne"). Okresy ważności i wygaśnięcia własnych plików Cookie i innych podobnych Trackerów śledzących mogą się różnić w zależności od okresu użytkowania ustawionego przez Właściciela. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania przez Użytkownika.


Działania ściśle niezbędne do działania tej Witryny i świadczenia Usługi

Niniejsza Witryna korzysta z tak zwanych "technicznych" plików Cookie i innych podobnych Trackerów w celu wykonywania czynności, które są ściśle niezbędne do działania lub świadczenia Usługi.


Własne urządzenia śledzące

Czas przechowywania: nieokreślony


Jak zarządzać preferencjami i udzielać lub wycofywać zgody

Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami związanymi z Tracker oraz udzielania i wycofywania zgody, w stosownych przypadkach:

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z Trackerami bezpośrednio w ustawieniach swojego urządzenia, na przykład uniemożliwiając korzystanie z Trackerów lub ich przechowywanie.

Ponadto w każdym przypadku, gdy korzystanie z Trackerów opiera się na zgodzie, Użytkownicy mogą udzielić lub wycofać taką zgodę, ustawiając swoje preferencje w powiadomieniu o plikach cookie lub odpowiednio aktualizując takie preferencje za pomocą odpowiedniego widżetu preferencji zgody, jeśli jest dostępny.

Możliwe jest również, za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki lub urządzenia, usunięcie wcześniej zapisanych Trackerów, w tym tych używanych do zapamiętania początkowej zgody Użytkownika.

Inne elementy Tracker w pamięci lokalnej przeglądarki mogą zostać usunięte poprzez usunięcie historii przeglądania.


Ustawienia śledzenia lokalizacji

Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje na temat zarządzania plikami Cookie w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami:

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi kategoriami Trackerów używanych w aplikacjach mobilnych, rezygnując z nich poprzez odpowiednie ustawienia urządzenia, takie jak ustawienia reklam na urządzeniach mobilnych lub ustawienia śledzenia w ogóle (Użytkownicy mogą otworzyć ustawienia urządzenia i wyszukać odpowiednie ustawienie).


Konsekwencje odmowy wyrażenia zgody

Użytkownicy mogą swobodnie decydować o udzieleniu zgody. Należy jednak pamiętać, że Trackery pomagają tej Witrynie zapewnić Użytkownikom lepsze wrażenia i zaawansowane funkcje (zgodnie z celami określonymi w niniejszym dokumencie). W związku z tym, w przypadku braku zgody Użytkownika, Właściciel może nie być w stanie zapewnić powiązanych funkcji.


Właściciel i Administrator Danych

eAgronom OÜ
Telliskivi 60/1
Tallinn
10412
Estonia

Kontaktowy adres e-mail Właściciela: legal@eagronom.com

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność technologii śledzenia, zachęca się Użytkowników do skontaktowania się z Właścicielem, jeśli chcą uzyskać dalsze informacje na temat korzystania z takich technologii przez tę Witrynę.


Definicje i odniesienia prawne


Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami - w tym osobistym numerem identyfikacyjnym - umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.


Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Witryny (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej Witrynie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę wykorzystaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.). ), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np, czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.


Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z niniejszej Witryny, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.


Podmiot danych

Osoba fizyczna, której dotyczą Dane osobowe.


Podmiot przetwarzający dane (lub inspektor danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane osobowe w imieniu Administratora, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.


Administrator danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby Przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej Witryny. Administratorem Danych, o ile nie określono inaczej, jest Właściciel niniejszej Witryny.


Ta Witryna (lub ta Aplikacja)

Środki, za pomocą których Dane Osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane.


Usługa

Usługa świadczona przez tę Witrynę zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz na tej stronie/w aplikacji.


Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Cookie

Pliki Cookie to elementy śledzące składające się z małych zestawów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.


Tracker

Tracker oznacza dowolną technologię - np. pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne w sieci Web, wbudowane skrypty, znaczniki elektroniczne i odciski palców - która umożliwia śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez uzyskiwanie dostępu lub przechowywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.


Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do niniejszej Witryny, o ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie.

Copyright © 2023 by eAgronom