Nagu paljud teised Veebilehed kasutab ka meie oma Küpsiseid. Kasutades seda Veebilehte annad Sina meile oma nõusoleku kasutada küpsiseid. Kui soovid selle kohta rohkem infot siis loe palun edasi.

Käesolev dokument teavitab Kasutajaid tehnoloogiatest mis aitavad käesoleval Veebilehel saavutada eesmärke, mida on kirjeldatud all. Need tehnoloogiad võimaldavad Andmekogujal pääseda ligi ning talletada informatsiooni (näiteks kasutades Küpsist) või kasutada resursse (näiteks rakendades skripti) Kasutaja seadmes ajal, kui nad kasutavad käesolevat Veebilehte.

Lihtsuse huvides on kõigile sellistele tehnoloogiatele viidatud käesolevas dokumendis kui “Andmejälgija”, välja arvatud juhul kui on põhjust tehnoloogiaid eristada.

Näiteks, kui Küpsiseid on võimalik kasutada nii arvuti kui ka mobiili veebibrauserites oleks ebatäpne rääkida Küpsistest mobiilirakenduste kontekstis, kuna tegemist on brauseri põhiste Andmejälgijatega. Sellel põhjusel on käesolevas dokumendis kasutatud terminit “Küpsis” ainult seal, kus on silmas peetud seda konkreetset tüüpi Andmejälgijat.

Mõnel eesmärgil, milleks Andmejälgijaid kasutatakse, võib olla vaja ka Kasutaja nõusolekut. Kui nõusolek on antud, võib selle igal ajal vabalt tagasi võtta, järgides käesolevas dokumendis esitatud juhiseid.

See veebileht kasutab ainult Andmekoguja poolt otse hallatavaid Andmejälgijaid (nn "isiklikke" Andmejälgijaid).

Isiklike küpsiste ja muude sarnaste Andmejälgijate kehtivusaeg ja aegumine võib erineda sõltuvalt Andmekoguja poolt määratud elueast. Mõned neist aeguvad Kasutaja sirvimissessiooni lõpetamisel.


Tegevused, mis on vältimatult vajalikud käesoleva Veebilehe korrapäraseks toimimiseks ning Teenuse osutamiseks

See veebileht kasutab nn "tehnilisi" Küpsiseid ja muid sarnaseid Andmejälgijaid, et teostada tegevusi, mis on vältimatult vajalikud Teenuse toimimiseks või osutamiseks.


Isiklikud Andmejälgijad

Hoiustamise periood: määratlemata


Kuidas hallata eelistusi või anda ja võtta tagasi nõusolekuid

Andmejälgijaga seotud eelistuste haldamiseks ning vajaduse korral nõusoleku andmiseks ja tagasivõtmiseks on mitmeid võimalusi:

Kasutajad saavad Andmejälgijatega seotud eelistusi hallata otse oma seadme seadetest, näiteks takistades Andmejälgijate kasutamist või salvestamist.

Lisaks, kui Andmejälgijate kasutamine põhineb nõusolekul, saavad Kasutajad anda või tühistada sellise nõusoleku, määrates oma eelistused küpsisteatises või ajakohastades neid vastavalt asjaomase nõusoleku-eelistuste vidina kaudu, kui see on olemas.

Samuti on võimalik asjakohaste brauseri või seadme funktsioonide kaudu kustutada varem salvestatud Andmejälgijaid, sealhulgas neid, mida kasutati Kasutaja esialgse nõusoleku talletamiseks.

Muud brauseri kohalikus mälus olevad Andmejälgijad saab kustutada sirvimisajaloo kustutamisega.


Asukoha jälgijate seaded

Kasutajad leiavad näiteks teavet selle kohta, kuidas hallata Küpsiseid kõige sagedamini kasutatavates brauserites, järgmistel aadressidel:

Kasutajad võivad hallata ka mobiilirakendustes kasutatavate Andmejälgijate teatavaid kategooriaid, loobudes nende kasutamisest asjakohaste seadme seadete, näiteks mobiilseadmete reklaami seadete või Andmejälgija üldiste seadete kaudu (Kasutajad saavad avada seadme seaded ja otsida asjaomast seadet).


Nõusoleku andmisest keeldumise tagajärjed

Kasutajad võivad vabalt otsustada, kas anda nõusolek või mitte. Rõhutame siinkohal, et Andmejälgijad aitavad sellel veebisaidil pakkuda Kasutajatele paremat kasutuskogemust ja täiustatud funktsioone (kooskõlas käesolevas dokumendis kirjeldatud eesmärkidega). Seetõttu ei pruugi  Kasutaja nõusoleku puudumisel kõik funktsioonid Kasutajale saadaval olla.

Andmekoguja ja Vastutav Töötleja

eAgronom OÜ
Telliskivi 60/1
Tallinn
10412
Eesti

Andmekoguja e-post: legal@eagronom.com 

Arvestades Andmejälgijate objektiivset keerukust, soovitatakse Kasutajatel võtta ühendust Andmekogujaga, kui nad soovivad saada lisateavet selliste tehnoloogiate kasutamise kohta sellel Veebilehel.


Definitsioonid ja õiguslikud viited


Isikuandmed (või Andmed)

Mis tahes teave, mis võimaldab otseselt, kaudselt või seoses muu teabega - sealhulgas isikukoodiga - füüsilise isiku tuvastamist või tuvastatavust.


Kasutusandmed

Käesoleva Veebilehe (või sellel Veebilehel kasutatavate kolmandate isikute teenuste) kaudu automaatselt kogutud teave, mis võib sisaldada: Veebilehte kasutavate Kasutajate poolt kasutatavate arvutite IP-aadresse või domeeninimesid, URI-aadresse (Uniform Resource Identifier), taotluse esitamise aega, serverile taotluse esitamiseks kasutatud meetodit, vastuseks saadud faili suurust, numbrilist koodi, mis näitab serveri vastuse staatust (edukas tulemus, viga jne.), päritoluriik, Kasutaja poolt kasutatava brauseri ja operatsioonisüsteemi omadused, erinevad ajaandmed külastuse kohta (nt, rakenduses igale leheküljele kulunud aeg) ja üksikasjad rakenduses läbitud teekonna kohta, eelkõige seoses külastatud lehekülgede järjestusega, ning muud parameetrid seadme operatsioonisüsteemi ja/või Kasutaja IT-keskkonna kohta.


Kasutaja

Käesolevat Veebisaiti kasutav isik, kes, kui ei ole sätestatud teisiti, langeb kokku Andmesubjektiga.


Andmesubjekt

Füüsiline isik keda Isikuandmed puudutavad.


Andmetöötleja (või Andmete Järelvalvaja)

Füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes töötleb Isikuandmeid vastutava töötleja nimel, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas.


Andmekoguja

Füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, sealhulgas käesoleva Veebilehe toimimise ja kasutamisega seotud turvameetmed. Kui ei ole sätestatud teisiti, on Vastutav Töötleja käesoleva Veebilehe omanik.


Käesolev Veebileht (või Rakendus)

Keskkond mille kaudu Kasutaja Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse.


Teenus

Selle Veebisaidi poolt pakutav teenus, mida on kirjeldatud vastavates tingimustes (kui need on saadaval) ja sellel saidil/rakenduses.


Euroopa Liit (või EL)

Kui ei ole täpsustatud teisiti, siis kõik viited Euroopa Liidule hõlmavad kõiki praeguseid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriike.


Küpsis

Küpsised on Andmejälgijad, mis koosnevad väiksetest andmehulkadest, mis on talletatud Kasutaja veebibrauserisse.


Andmejälgija

Andmejälgija on iga tehnoloogia – sealhulgas Küpsised, kasutajatunnused, veebimajakad, sisseehitatud skriptid, e-märgistused ja sõrmejäljed – mis võimaldavad Kasutajate jälgimist, näiteks pääsedes ligi või talletades informatsiooni Kasutaja seadmes.


Legal information

Käesolev privaatsuseeskiri põhineb mitmel õigusaktil, sealhulgas EL määruse 2016/679 (GDPR) artiklitel 13/14. 

Käesolev privaatsuspoliitika on seotud ainult käesoleva Veebilehega, välja arvatud juhul kui on viidatud teisti.

Copyright © 2023 by eAgronom